Till Frågor & svar

3 april, 2008

Vilken sekretess gäller för IT- tekniker?

Fråga:

Datajournaler är här för att stanna och det fungerar utmärkt men ibland krånglar systemet. Vi inom skolhälsovården behöver då tillkalla experthjälp så som IT-avdelningen i kommunen. Eftersom elevjournaler är sekretessmaterial har vi inte släppt in våra IT tekniker i journalprogrammet, Asynja har vi, vilket försvårar för deras arbete hävdar de. Kan de inom sin tjänst som IT-tekniker blir insläppta i journalprogrammet och ha sekretess angående detta? De ska naturligtvis inte läsa anteckningar i elevjournaler men jag undrar vad lagen säger?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Hej,
Först bör alla lösningar diskuteras som innebär att IT-personalen inte ges insyn i enskilda patienters journaluppgifter. Skulle detta tekniskt vara omöjligt bedömer jag att den IT-personal som får insyn via ett avtal ska göras uppmärksam på detta och att man då binds av tystnadsplikt. Bestämmelsen om sekretess/tystnadsplikt återfinns i OSL 2 kap. 1 §, där det framgår att för den som på grund av bl.a. anställning vid myndigheten har fått kännedom om en uppgift finns ett förbud att röja den.
Men, som sagt, i första hand bör man seriöst diskutera i vad mån en tekniker alls behöver ges insyn för att fullgöra arbetet.

Skulle en IT-tekniker tillhöra en annan kommunal myndighet, eller vara fristående konsult kan man från skolmyndighetens sida teckna ett uppdragsavtal med de tekniker som ges insyn i journalerna. Av detta avtal framgår att sekretess gäller i det uppdrag som innebär att i IT-arbetet få insyn i hälso- och sjukvårdens journaluppgifter. För att utforma ett sådant avtal bör man ta hjälp av en jurist.

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman