Till Frågor & svar

Vill vara anonym -har jag ändå skyldighet informera polis och vittna?

9 juli, 2020

Fråga:

Hej Staffan!
Jag har hamnat i en knepig sits på min skola: efter att en elev berättat för mig om upprepat fysiskt våld i hemmet överlämnade jag min oro och elevens berättelse till rektor. Hen skrev då en anmälan till socialnämnden. Mitt namn fanns inte med på anmälan, bara rektors namn, vilket kändes bra. Jag var noga med att jag ville vara anonym.

Socialnämnden har nu gjort en polisanmälan och polisen tar tagit kontakt med skolan och begärt mina uppgifter för att hålla ett förhör med mig. Rektor har lämnat ut dessa uppgifter, vilket för min del känns felaktigt. Jag har hela tiden hävdat att jag vill vara anonym. Jag vill inte ställa upp på ett förhör utan anser att jag har fullgjort min plikt genom att ha framfört min oro till rektor som sedan anmälde.

Polis och rektor menar nu att jag har ”vittnesskyldighet”; att jag måste ställa upp på förhör och vittna vid en eventuell rättegång.
Vad gäller i detta läge? Kan jag hävda att rektor gjort fel som lämnat ut mina uppgifter? Vad kan påföljden bli om jag inte ställer upp som vittne? Kan jag bli av med min tjänst?
Självklart vill jag att barnet ska få det stöd och hjälp som hen behöver. Det som skaver i mig är min rädsla för en stökig vårdnadshavares reaktion och agerande mot mig framöver.

Hälsningar från
”En frågvis”


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej du frågvise, 
rättsläget är följande: Alla anställda i skolan har skyldighet att anmäla till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Du meddelade din oro till rektor som anmälde -helt ok.
Rektor gör rätt som lämnar ditt namn till polisen när de har inlett sin förundersökning. Alla i bland annat förskolan och skolan är skyldiga att lämna uppgifter till socialnämnden i en pågående utredning där och till polisen vid en förundersökning som gäller ett barn, liksom till domstolen vid en rättegång.

Tänk så här: Din uppgift är att stå på barnets sida. Den oro du känt har lett till att du informerat rektor-det är utmärkt. Det måste därefter, för barnets skull, vara så att den/de på skolan som har uppgifter att lämna även ska göra det. Annars urholkas barnets rätt. Påföljden om du inte ställer upp kan bli en varning, knappast avsked. Jag bedömer inte att det är straffbart att inte ställa upp vid polisförhör men du ska ändå göra det! Att inte vittna vid vittnesplikt är däremot straffbart och kan inledningsvis kosta ett par tusen kronor samt medföra att du blir polishämtad till ny rättegång.

Jag förstår din vånda över att behöva svara på polisens frågor eller att vittna. Många vågar inte vittna på grund av hot och ibland finns en rädsla för att råka ut för något efter det att en anmälan har gjorts. Det är dock EXTREMT ovanligt att någon enskild person eller familj angriper den som har anmält eller varit inblandad i en anmälan. Dessutom måste du få ett starkt och självklart stöd av dina chefer i en situation som denna. Hot mot dig är ju straffbara. Dessa bör förvaltningschef eller rektor polisanmäla för din räkning.

Jag skriver ett långt kapitel om skolans och förskolans anmälningsplikt i min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur (2019).

 

Hälsningar och skön fortsatt sommar

Staffan