Till Frågor & svar

Vittna vid en vårdnadstvist

22 januari, 2018

Fråga:

Föräldrar till 13 årig före detta elev har vårdnadstvist. Ena föräldern har via sin advokat kallat mig som vittne i tingsrätten då eleven talat med mig om hemsituationen hos den andra föräldern. Eleven bodde vid den här tiden hos den andra föräldern (motpart i målet), och som då även hade enskild vårdnad. Känns obekvämt när det gäller sekretessen. Kan jag redogöra i rätten för det som jag har dokumenterat och minns, utan att få medgivande från föräldern som är motpart i målet? Den förälder som kallat mig har interimistisk vårdnad om eleven.
Jag tänker också på eleven, som inte finns på skolan längre, när det gäller sekretessen. Ett barn i den här situationen är det, även om jag bedömer hen som mogen att ta beslut kring detta, svårt att begära besked av. Och hur skulle jag kunna kontakta eleven?
Tacksam för råd! /skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-21)
Hej skolsköterska,
För vissa yrkesgrupper, bl.a. sköterskor, gäller endast en begränsad rätt att vittna i domstol. Du ska redan i förväg kontakta domstolen och påpeka att du är sköterska och att du enligt rättegångsbalken 36 kap 5 , st. 2 inte kan vittna p.g.a. din tystnadsplikt. Visserligen finns i vissa fall en skyldighet även för en sköterska att vittna, Det kan gälla brottsliga handlingar mot barn, t.ex. misshandel eller sexuella övergrepp, eller brott i övrigt där lägsta straffsats för brottet är 1 års fängelse. Men i det fall det nu gäller handlar det inte om något sådant.
Min bedömning är alltså att du inte får vittna i det fall du nämner om du inte har fått ett samtycke från den eller de som kan drabbas av det du säger. Får du inte det så är din tystnadsplikt så stark att den förhindrar vittnesmål. Den 13-årige f.d. elev som tvisten handlar om, kan inte ge sitt samtycke till ditt vittnesmål, åldern gör inte detta möjligt.
Ta gärna, utöver kontakten med domstolen, även snabbt stöd av din fackliga organisation eller av egen advokat. Vill du tala med mig så har Elevhälsan mitt telefonnummer. Har rättegången redan ägt rum vill jag gärna veta hur det gick, om du tvingades vittna. Hör alltså av dig!!!
Hälsningar från
Staffan
Staffan har även svarat på två andra frågor som handlar om att vittna vid vårdnadstvister