Elevhälsan - Gudrun Löwendahl Björkman Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Gudrun Löwendahl Björkman

Gudrun Löwendahl Björkman


Tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram samt utveckling av elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Gudrun Löwendahl Björkman är en efterfrågad föreläsare och håller i utbildningsinsatser för skolledare, lärare och elevhälsopersonal. Några exempel är att ”Skapa tillgängliga lärmiljöer, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”, ”Den specialpedagogiska funktionen inom elevhälsan”, ”Generella förmågor inom kunskapskraven som kan höja måluppfyllelsen” och ”Elevhälsans främjande och förebyggande arbete”. 

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften ”Vägledning för grundskolan” och ”Vägledning för gymnasieskolan” används runt om i landet. Gudrun leder uppskattade studiedagar och utbildningsinsatser
från norr till söder i Sverige. Läs mer.

Gudrun har även anlitats som expert av Skolverket för att författa stödmaterialet ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” (2014) som handlar om hur vi kan skapa en kontinuitet i elevers lärande vid övergångar. Gudrun har också haft olika fortbildningsinsatser för personal inom SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) och på olika nationella konferenser. Läs mer.


Gudrun är även en av experterna på elevhälsan.se. Där svararhon på frågor från medlemmarna om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Följ länk för att läsa mer på Gudrun på hennes expertpresentaion på elevhälsan.se Mer information  

Boka 

Studiedagar, workshops, föreläsningar, konsultationer, handledning och/eller processtöd. Läs mer.

Exempel på olika upplägg. Läs mer.


Ämnen

skola  handledning  extra anpassningar  särskilt stöd  åtgärdsprogram  hälsofrämjande och förebyggande  föreläsningar  studiedagar  tillgängliga lärmiljöer  konsultation  

Kontaktperson

Gudrun Löwendahl Björkman

Telefon

076-555 98 08

Kontakta via epost Webbsida  
annonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Säkerhet  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se