Elevhälsan - Ida Necovski Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Ida Necovski

Ida Necovski


Främjande elevhälsoarbete i praktiken

/cldocpart/3474.jpgAtt gå från ett elevhälsoarbete som i första hand handlar om akuta insatser och åtgärder på individnivå till att främst vara främjande och förebyggande är en utmaning som många skolor brottas med. Ett arbete som inte är helt enkelt men som är möjligt genom strukturerad samverkan, lärande och rutiner. När elevhälsans arbete har ett främjande och förebyggande fokus formar stabilitet, tydlighet och riktning det pedagogiska vardagsarbetet. Något som resulterar i att det viktiga arbetet med att förändra lärprocesser, utveckla tillgängliga lärmiljöer och skapa hanterbarhet, begriplighet och förutsägbarhet för alla elever ökar.

     

Ida Necovski är specialpedagog, föreläsare och en av författarna till boken “EHM - elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell”. 

Läs mer om boken och beställ


På bloggen på Specialpedagogisk kompetens skriver hon om skolförbättring, lärande och utveckling utifrån ett främjande och förebyggande fokus där elevhälsa och elevhälsoarbete är en central del.

Föreläsningar, utbildningsdagar och handledning erbjuder hon bland annat kring:

  • EHM - hur skolan i praktiken kan förändra elevhälsoarbetet vänder sig till elevhälsoteam och ledningsgrupper. Som ett stöd i arbetet för att möjliggöra en förskjutning från ett traditionellt elevhälsoarbete till ett arbete som ger effekter direkt i den pedagogiska skolvardagen och som gynnar elevers hälsa lärande och utveckling finns EHM - elevhälsomötet. En strukturerad modell där skolans olika kompetenser och professioner samverkar för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär. Mötesmodellen består av olika delar och faser och mynnar ut i en konkret handlingsplan formad utifrån olika perspektiv, lärande och samsyn.
  • Inkludering, lärmiljöer och elever i behov av särskilt stöd riktar sig till alla som arbetar i skolan. Studier visar att fyra av fem som jobbar i skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper om NPF. Varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt och det är skolans huvuduppgift att möta varje elev och anpassa undervisningen för att möjliggöra hälsa och lärande. Elevhälsoteam och personalgrupper behöver ha fördjupade kunskaper om arbetssätt som utgår från individens behov, om olika former av pedagogik, anpassningar och metoder, men framför allt om pedagogiska förhållningssätt och perspektiv.
  • Att organisera för strukturerade lärande samtal och hur dessa samtal ska kunna bli en naturlig del av den pedagogiska vardagen. Det gemensamma ansvaret för alla elever och skolans utveckling ställer krav på lärares samarbete. Forskning inom skolförbättring visar att individuella erfarenheter som lärare gör i sina klassrum måste lyftas till en gemensam nivå där lärarna tillsammans reflekterar över, ifrågasätter, prövar och utvecklar undervisningen. Specialpedagoger, ledningsgrupper och personalgrupper ges möjlighet att genom inspirationsföreläsning, utbildningsdag eller handledning med egna frågeställningar som utgångspunkt lära sig mer.

För mer information besök www.spkskola.se eller www.blogg.spskskola.seMer information  

Boka föreläsning/utbildningsdag

Kontakt för bokning av föreläsning, utbildningsdag eller förfrågan kring upplägg: spkskola@gmail.com


Ämnen

EHM-elevhälsomötet  inkludering  NPF  skolförbättring  


Kontakta via epost Webbsida  
annonser

Föreläsare

Ämnen

utsatthet  särskilt stöd  anpassningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se