Elevhälsan - Ronny Irekvist Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Ronny Irekvist

Ronny Irekvist


Trygg och säker skola mot hot och våld.

Servicebemötande mot hot och våld

Elever och personal har rätt till trygghet och säkerhet i skolan. Beställ en utbildning mot hot och våld som en del i er skolsäkerhet.
Inriktningen är på det goda bemötandet och de-eskalering. Personalen får större trygghet i att bemöta konflikter, hotfulla och farliga situationer. Fördjupa kunskaperna i förebyggande åtgärder, överfallskurvan – olika ageranden under olika faser, terrorangrepp och liknande våldsbrott samt åtgärder efter en händelse.

Varje elev är unik, varje personal är unik och varje situation är unik. Det finns inte en (1) metod som kan passa alla och allt. Vem är jag här och nu? Vem och hur är eleven jag möter just nu? Vad kräver och vad är möjligt i just den här situationen? Där i det mötet utforskar jag den jag möter och situationsanpassar därefter utifrån mina förutsättningar. Det är hoppfullt därför att då är kravet att jag ska ta fram den bästa versionen av mig själv. För att överhuvud taget få tillgång till min kompetens behöver jag ha egenkontroll, gärna med en trigger som får mig lugn.

Detta är utbildningen där bra bemötande och säkerhet möts. Utbildningen är målgruppsanpassad och har getts för förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Inte bara för personal utan också för elever och studenter.

Innehåll för en heldag

•   Åtgärder före våld och hot. Arbetsmiljölag, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter mot våld och hot. Riskprofilering, värdehantering, informationsutbyte. Aggressioner och våldet. Bemanning, arbetsbelastning och arbetsledning. Lugn miljö, säker miljö, samband, reträttvägar, skalskydd, larm.

•   Överfallskurvan – olika ageranden under olika faser. Konflikthantering och ickeverbal kommunikation under våld och hot. Teknikträning i verbalt bemötande - de-eskalering. Kroppsspråk, utgångsställning, roll, rädsla och varningssignaler. Konflikthantering, bemötandet och lyssnandet, känslorna, transaktionsanalys, strategi, kollektivt agerande när larmet går och grupphantering.

•   Terrorangrepp och liknande våldsdåd.

•   Nödvärnsrätten, revir, placering, attityd, och kolleger. Personalen lär sig några få frigörningstekniker och blockeringar som inte trappar upp våldet.

•   Åtgärder efter våld och hot. Omedelbara åtgärder på tillbudsplatsen, krisförlopp, stabiliserande möte, eftersnack och kamratstöd, polisanmälan, stöd genom rättsproceduren, rapportskrivning och utvärdering.

Pris: Utbildningen ges på er skola under en heldag för all personal till priset av 12 000 kr + resekostnader.

Förebyggande och förberedande åtgärder

Du kan också få yrkeskunnig hjälp med riskanalys, åtgärdsplan och övning.

www.irekvist.nuÄmnen

Trygghet  Konflikthantering  Servicebemötande  Säkerhet  

Kontaktperson

Socionom Ronny Irekvist Brearedsvägen 77, 432 38 Varberg

Telefon

076 829 66 34

Kontakta via epost
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  samverkan  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se