Elevhälsan - Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Staffan Olsson

Staffan Olsson


Lagar och regler i förskola och skola

Mycket av arbetet i förskola och skola fokuserar i frågor som handlar om pedagogik och didaktik. Barn i förskolan ska må bra och utvecklas som individer, eleverna i skolan dessutom nå de kunskapskrav som ställs. Alla är överens om att barn/elever som mår bra och trivs klarar sin utbildningssituation bättre än de som vantrivs och mår dåligt.

Som en viktig bas i detta arbete finns en skolorganisation och lagstiftning som ska garantera goda förutsättningar för personalens arbete med barn och elever. Lagarna står till stor del på barnens sida. Arbetet mot kränkande behandling, anmälningsplikt till socialnämnden och rätten till särskilt stöd är bara några exempel på detta. Tystnadsplikten skyddar såväl barnen som deras närstående. Och elevhälsans insatser i skolan finns med alla dess specialfunktionärer för att bidra till elevers väl och ve utöver de insatser som görs av lärare och andra skolanställda. Samverkan behövs dessutom, för barnens bästa

Lagar upplevs ofta som hinder. Min uppfattning är den motsatta- lagar ger möjligheter. Men de sätter också nödvändiga gränser. Varje rättighet för ett barn/en elev innebär faktiskt en gränssättning för vad politiker, chefer och övrig personal inte får eller måste göra.

När jag vid mina föreläsningar behandlar lagstiftning gör jag det alltid konstruktivt- jag söker möjligheterna, inte hindren. Jag gör det dessutom mycket konkret, eftersom lagarna måste vara förståeliga för deltagarna i deras arbete.

Jag har utbildat blivande förskollärare, lärare och fritidspedagoger i mer än 20 år. Sedan början av 2000-talet utbildar jag i egen regi eller anlitad av andra via föreläsningar eller som medverkande vid kurser och konferenser över hela landet. Jag gör det på många sätt- vid halv-eller heldagar och på kvällstid.

Läs mer om mig och vad jag gör och har skrivit: Se min hemsida www.tystnadsplikt.se och/eller via länken till presentation av mig på elevhalsan.se

Är du intresserad av någon utbildning/föreläsning med mig? Den kan ligga t.ex. på er förskola/skola eller ert fritidshem. Kontakta mig gärna via min mejladress  staffanolsson45@gmail.com eller på mobilnumret 070-2770737 så kan vi prata vidare om vad du önskar och om kostnad.Mer information  

Boka din utbildning/föreläsning

Är du intresserad av någon utbildning/föreläsning med mig? Den kan ligga t.ex. på er förskola/skola eller ert fritidshem. Kontakta mig gärna via min mejladress staffanolsson45@gmail.com eller via mobilnumret 070-2770737 så kan vi prata vidare om vad du önskar och om kostnad.


Ämnen

sekretess  samverkan  när ett barn far illa  dokumentation  elevhälsa  ansvarsfrågor  LSS/Personlig assistans  

Kontaktperson

Staffan Olsson

Telefon

070-2770737

Kontakta via epost Webbsida  
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  dokumentation  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se