Elevhälsan - Susanne Wallin Pettersson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Föreläsare > Susanne Wallin Pettersson

Susanne Wallin Pettersson


5 steg för bättre elevhälsa!

Forskning visar att de hälsofrämjande insatserna skapar goda och framgångsrika förutsättningar för elevernas lärande i skolan. En viktig främjandefaktor är elevhälsans tidiga och samordnade insatser. En av elevhälsans viktiga uppgifter att ansvara för elevens medicinska insatser. Vi pratar givetvis om elevens hälsosamtal, hälsoundersökning, vaccination, enklare sjukvård och vårdremiss till Regionen.

 Elevhälsans medicinska insats som består av viktiga kompetenser hos skolläkare, skolsköterskor samt i viss mån även skolpsykologer och skollogopeder mfl. Ledningen över den medicinska insatsen har verksamhetschefen och MLA (medicinskt ledningsansvariga) som tillsammans med skolhuvudmannens rektorer varje dag ska göra skillnad i elevernas hälsa och lärande.

 5 steg för bättre elevhälsa är:

  1. Mål och strategier för det hälsofrämjande arbetet i elevhälsan!
  2. Kvalitetssäkra processer och rutiner för det hälsofrämjande medicinska insatserna i ett kvalitetsledningssystem!
  3. Verksamhetschefens effektiva och systematiska förbättringsarbete tillsammans med resten av elevhälsans kompetenser.
  4. MLA som säkrar viktig hälso- och sjukvårdskompetens i teamet.
  5. Nära samarbete med skolledarna och elevhälsachef för bättre hälsofrämjande arbete.

 2Learn erbjuder ett utvecklingsprogram för elevhälsans medicinska ledning för att stärka ledningen för bättre elevhälsa. Med programmet får du verktyg som gör att du bättre lyckas som ledare i det hälsofrämjande medicinska insatserna i elevhälsan.

Susanne Wallin Pettersson, konsult och processledare med 25 års erfarenhet av chefsutveckling inom hälso- och sjukvård. Hon har under de senaste 10 åren även processlett utvecklingen av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 inom såväl offentlig som privat sektor. Susanne är även expert på elevhälsan.se.

Utvecklingsprogram för elevhälsans medicinska ledning

Målgrupp:
Verksamhetschef och MLA inom EMI

Omfattning:
3 dagar (2+1) from 2019 blir programmet 4 dagar

Utvecklingsprogrammets innehåll:
Del 1, Ledarskap, uppdrag/ansvar och ledningssystem
Del 2, Systematiskt förbättringsarbete, egenkontroll och PSBMer information  

Boka din kurs/utbildningsprogram och  konsultation/processledning

kursanm@2learn.se


Ämnen

sekretess  handledning  utveckling  hälsa  medicinska insatser  MLA  ledningssystem  verksamhetschef HSL  vårdgivare  

Kontaktperson

Susanne Wallin Pettersson och Kjell Pettersson

Telefon

2Learn AB www.2learn.se Konsultationer och processledning: Susanne Wallin Pettersson susanne@2learn.se 070-3340056 Kurser och utvecklingsprogram: Kjell Pettersson kjell@2learn.se 070-3340305

Kontakta via epost Webbsida  
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  Psykisk ohälsa  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se