Elevhälsan - Stor spridning av multiresistenta stafylokocker inom intensivvården Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Forskning > Stor spridning av multiresistenta stafylokocker inom intensivvården

Stor spridning av multiresistenta stafylokocker inom intensivvården

Multiresistenta bakterier är ett svårt problem som kostar liv på sjukhus i hela världen. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att smittspridningen mellan svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar är onödigt stor.

Antalet infektioner med multiresistenta bakterier och svamp inom svensk sjukvård har ökat dramatiskt de senaste åren, med både ökade vårdtider och fler dödsfall som följd. Värst är situationen på intensivvårdsavdelningarna, där mellan 10 och 20 procent av patienterna drabbas av någon vårdrelaterad infektion.

Specialistläkaren Christina Agvald-Öhman har i arbetet med sin doktorsavhandling studerat multiresistenta bakteriestammars smittvägar på en svensk intensivvårdsavdelning. Resultaten visar bland annat att spridningen mellan patienterna är oväntat hög. Mellan 70 och 80 procent av de patienter som vårdades mellan tre och fem dagar på avdelningen var inblandade i smittspridning.

- Smittspridningen sker främst via personal och utrustning och skulle kunna undvikas om föreskrifterna för hygien följdes ordentligt. Den i särklass viktigaste åtgärden, som lätt glöms bort, är att rengöra händerna ordentligt efter varje patientkontakt, säger Christina Agvald-Öhman.

Den bakterietyp som studerades är en typ av stafylokocker som normalt finns på huden hos friska personer, men som hos sjuka lätt får fäste i luftvägarna och är en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterad blodförgiftning. Enligt Christina Agvald-Öhman sprids troligen även andra typer av bakterier på liknande sätt.

Vårdrelaterade infektioner leder till personligt lidande för patienterna men är också ekonomiskt kostsamma. En dags intensivvård kostar ungefär 35 000 kronor, och enligt en vanlig beräkning förlänger en vårdrelaterad infektion vårdtiden med sex till tolv dagar.

Studien genomfördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har där redan lett till att omfattande satsningar för att förebygga vårdrelaterade infektioner har sjösatts.

- Jag tror att de här problemen finns i lika hög grad på andra intensivvårdsavdelningar och jag hoppas att resultaten kan bidra till att höja den allmänna motivationen kring hygienfrågor inom vården, säger Christina Agvald-Öhman.
Avhandling:

"Kolonisation, infektion och smittspridning av multiresistenta bakterier och svamp hos intensivvårdspatienter"
Disputation:

Hörsalen Novum, Blickagången 6, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Fredagen den 16:e februari 2007, klockan 09.00.


Källa: Karolinska Institutet

Läs mer på KI

annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  utveckling  verksamhetschef HSL  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se