Elevhälsan - Är studiehandledning särskilt stöd? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Är studiehandledning särskilt stöd?

Fråga:

Elever som har studiehandledning, är det att se som särskilt stöd? Dvs. måste man upprätta åtgärdsprogram på alla dessa elever?
Med vänlig hälsning
Kerstin


Svar:

Hej Kerstin,
och tack för din fråga. 

Om eleven endast behöver studiehandledningen under en kortare tidsperiod t.ex. några månader eller i form av enstaka insatser räknas studiehandledning som extra anpassningar. Många elever visar sig vara i behov av studiehandledning på modersmålet några lektioner i veckan under en längre tid t.ex. flera terminer och då räknas detta som en form av särskilt stöd.  

I din fråga så tolkar jag in att ni har många nyanlända elever. Då blir det extra viktigt att i den inledande bedömningen av elevens generella kunskaper och förutsättningar synliggöra dessa elevers olika förutsättningar. Vissa kan ha en god skolbakgrund av hög kvalitet från hemlandet, visar tecken på att ha goda förutsättningar i lärandet samt verkar må psykiskt väl. Här kan utredningen om elevs behov av särskilt stöd göras kort och enkel. Studiehandledningen som kommer ges under en längre period dokumenteras i åtgärdsprogrammet, precis som du skriver. 

Andra elever kanske anländer sent exempelvis i årskurs 8, har bristfällig skolbakgrund, har en ensamstående förälder som är analfabet och/eller har varit med om en traumatisk flykt som gör att eleven har svårt att såväl sova som att fungera väl kognitivt. Här behövs förstås en mer grundlig utredning av elevens behov av särskilt stöd. Kanske framkommer det att eleven utöver studiehandledning även är i behov av regelbundna stödsamtal och/eller mycket vuxenstöd på lektionerna.

I de fall undervisningen i studiehandledning innebär att eleven går miste om andra ämnens lektioner kan det vara viktigt att i åtgärdsprogrammet under punkten ”åtgärder” även belysa hur skolan kommer att tillgodose elevens garanterade undervisningstimmar i dessa ämnen.

Förutom begreppen extra anpassningar och särskilt stöd finns som ni säkert vet också begreppet insatser för nyanlända elever. Dessa insatser räknas varken som extra anpassningar eller som särskilt stöd. Insatser för nyanlända som kan erbjudas är
-  Delvis placering i förberedelseklass under maximalt två år
-  Prioriterad timplan under maximalt ett år. Då omfördelas undervisningstiden så eleven får mer tid i ämnet svenska som andraspråk/svenska
-  Språkintroduktion i gymnasieskolan

Många hade hoppats på att studiehandledning på modersmålet skulle ingå bland dessa insatser för nyanlända elever, men så blev det inte.

Förslag på vidare läsning
Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. 
Skolinspektionen (2017) Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman


Publicerat: 2018-02-12 07:02

Artikeln har visats: 8962 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  elevhälsa  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se