Elevhälsan - Elevassistent - ska omfattning i tid stå i ÅP? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Elevassistent - ska omfattning i tid stå i ÅP?

Fråga:

Hej
Ifall man har en elev med behov av stöttning av en elevassistent under viss tid av skoldagen. Ska det då stå hur många timmar i åtgärdsprogrammet? Jag kan inte minnas att jag läst någonting om det i Skolverkets allmänna råd -arbete kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Nyfiken speciallärare


Svar:

Hej,
och tack för din fråga.
Jag utgår från att ni har gjort en utredning av elevens behov av särskilt stöd och att det där framkom att eleven är i behov av extra vuxenstöd under en mer varaktig period än några månader. 

Samtliga åtgärder i ett åtgärdsprogram bör beskrivas så distinkt och tydligt som möjligt så att de blir utvärderingsbara. Det gäller innehållet i åtgärden, men även omfattningen i tid och vem som ansvarar för åtgärden.  

Exempel på innehåll i åtgärd:
Åtgärd A: Stöd av elevassistent för att påbörja, genomföra och slutföra arbetsuppgifterna. (Vi behöver skriva in vad elevassistenten ska göra för att kunna utvärdera något mer än att det har funnits en fysisk person på plats).


Tre exempel på omfattning i tid där elev är i behov av stöd från elevassistent dagligen:

  1. Omfattning: Dagligen två lektioner á 40 min (det är stor skillnad om det är två lektioner á 20 minuter mot om det är två lektioner á 80 minuter).
  2. Omfattning: Dagligen under fritidshemsverksamheten kl.13.00-16.30.
  3. Omfattning: Samtliga lektioner i de teoretiska ämnena. 


Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman


Publicerat: 2020-09-21 19:35

Artikeln har visats: 1280 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

rörelse i skolan  sömn  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se