Elevhälsan - Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP?

Fråga:

Om en elev på lågstadiet inte är med på idrotten på grund av kronisk sjukdom, handlar det då om anpassad studiegång och åtgärdsprogram ska skrivas?


Svar:

Hej,

Deltagandet inom olika ämnen kan ske på olika sätt. Det framgår inte i din fråga om eleven kan vara med i några moment inom idrotten under vissa dagar. Ett annat alternativ kan t.ex. vara att eleven sitter på en bänk eller en mjukare stol för att vara delaktig via syn och hörsel. Ytterligare exempel kan vara att använda någon form av ”rullstol” för att eleven ska kunna delta fysiskt i vissa moment.

Det är viktigt att vi har i åtanke att den medicinska forskningen hela tiden går framåt vilket gör att vissa nu kroniska/allvarliga sjukdomar kanske kommer att kunna botas senare under elevens skolgång. Därför är det angeläget att eleverna så långt det är möjligt deltar i så hög utsträckning som det går…och på det sätt som det går.

Precis som du anar behöver ni göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd. Den kommer sannolikt att resultera i beslutet att denna elev är i behov av särskilt stöd samt att åtgärdsprogram ska utarbetas. Om rektor gör bedömningen att eleven inte ska delta alls inom ämnet alternativt att elevens timplan inom ämnet minimeras så fattar rektor beslut om anpassad studiegång. Detta beslut dokumenteras som en åtgärd inom åtgärdsprogrammet. Där bör motivering, ämne, omfattning och varaktighet framkomma.

Vissa väljer att dessutom även dokumentera detta i ett separat beslut. Se gärna filmen eller trailern ”Likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa"

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman


Publicerat: 2016-09-20 21:43

Artikeln har visats: 4521 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Konflikthantering  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se