Elevhälsan - Psykolog;Gunilla Carlsson Kendall

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Psykolog;Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är leg.psykolog och arbetar med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av svårigheter.

Gunilla driver företaget Provivus tillsammans med psykolog David Edfelt, vars främsta verksamhet är utbildning till personalgrupper inom skolan och förskolan.
Kurserna VIS-verksamt i skolan, samt VIF-verksamt i förskolan, är processutbildningar där hela personalgruppen kan delta. En grundidé är att den kunskap som finns inom neuropsykologin är användbar i den pedagogiska vardagen. Förståelsen för den underliggande problematiken hos elever som fått olika neuropsykiatriska svårigheter gör det lättare att hitta verksamma strategier i vardagen. Många strategier som fungerar för elever med stora svårigheter hjälper också elever med betydligt mindre problem.


Gunilla har varit verksam som psykolog i 25 år och har arbetat både inom skola/förskola och på Karolinska sjukhuset Huddinge, i ett barnneurologiskt utredningsteam.
Gunilla har skrivit artiklar, senast för tidskriften elevhälsa om svårigheter med teoretiskt tänkande, och häften riktade till barn och ungdomar med ADHD: "Att lyckas trots koncentrationssvårigheter " (Studentlitteratur) samt "Snubbeltråden".


Hemsida: http://www.provivus.se

Webbplatsen Tipsbanken: http://www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=2

Kontakt: gunilla.carlsson-kendall@provivus.se

 Senaste besvarade frågorna

Tillhör inte Särskolan längre - vad händer nu med hans utveckling?

Konsultation av skolpsykolog - krävs samtycke om eleven är känd?

Psykologutredning- mor vill inte att bonusmamman deltar vid återgivning av resultatet

Ska en 9-åring vara med på samtal angående sin studiesituation

Pojke kränker andra elever - kan inte ändra sitt beteende

Elev- problem med sina impulser, är aggressiv mot vuxna och elever- Föräldrar uteblir- Stort problem för skolan

Nyanlända elever- hur går man tillväga vid misstanke om svagbegåvning

Vart vänder man sig om man misstänker lågbegåvning hos myndig elev i gymnasiet?

Höja gränsen för mottagande i särskolan?

Finns det dokument om vad skolpsykologen ska kunna göra för olika psykologbedömningar

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

anpassningar  självförtroende  självkänsla  
Hitta fler föreläsare här