Elevhälsan - Är gymnasieskolan skyldig att utföra en basutredning? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Är gymnasieskolan skyldig att utföra en basutredning?

Fråga:

Är skolan skyldig att utföra en basutredning av en elev på gymnasiet om elev/vårdnadshavare så önskar? Detta innebär i vår kommun psykologbedömning, medicinsk bedömning av läkare samt pedagogisk och social bedömning


Svar:

Hej,

Detta är en fråga som det inte är så lätt att svara på, trots att den verkar konkret och borde ha ett tydligt svar.

Vad innebär att man gör en "basutredning"?

Ofta brukar det begreppet användas för en grundläggande utredning som görs inför en fördjupad utredning inom sjukvården. Syftet med en första kartläggning kan då vara att ringa in frågeställningen som är aktuell och bestämma var remissen ska skickas. Det kan också handla om att utesluta andra svårigheter som kan ge liknande symtom som de som eleven remitteras för.

Skolans elevhälsovård är en del i en vårdkedja när det till exempel gäller neuropsykiatriska svårigheter, där skolhälsovården ofta är första steget som remittenter. Ofta har remissinstanser önskemål om vilken typ av information som ska komma tillsammans med remissen. Det kan handla om att åtgärdsprogram eller psykologbedömning ska skickas med.

Vem som ska göra vad ska regleras i ett samverkansavtal mellan kommunen och landstinget. Överenskommelser av detta slag kan se olika ut och där behöver man gå tillbaka till sin egen kommun för att ta reda på vad man kommit överens om lokalt.

På SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hittade jag en beskrivning av några varianter på samverkan. Sök eller hämta: Färgläggning av gråzonerna: Sara Roxell. I Stockholm kallas samverkan mellan Kommun och Landsting för BUS-SAM. Det kan säkert heta olika saker i olika kommuner, men den här typen av överenskommelser brukar finnas.

När det gäller vem som har ansvaret för utredningar brukar det alltså handla om vad själva frågan är. Handlar frågan om skolplacering eller inlärningssvårigheter och mer specifikt om placering i särskolan så är det vanligen skolan som har ansvaret för att utreda. Handlar det om neuropsykiatriska svårigheter är det landstinget som utreder. Vanligen. Vilken instans inom Landstinget som utreder vilken frågeställning varierar över landet.

Det du beskriver är dock inte det som vanligen brukar kallas för en "bas-utredning". Det låter som om det är en omfattande utredning. Den typ av utredning som du beskriver liknar det som brukar krävas av en utredning inför en särskoleplacering. Den görs vanligen inom skolans ram.

Kan föräldrar till en elev i gymnasiet kräva att skolan genomför en utredning? Är föräldrarna oroliga och misstänker att eleven kan ha svårigheter som behöver utredas måste det ju vara möjligt för dem att kunna ställa den frågan till någon oavsett hur gammal eleven är, så vitt eleven ifråga inte är myndig och inte själv vill. Om det är rimligt att utredningen genomförs inom eller utanför skolans ram beror på hur samverkan reglerats mellan de olika myndigheterna och det viktiga här tycker jag är att se till att familjen inte hamnar i kläm och bollas fram och tillbaka mellan olika aktörer.

Mitt råd till dig, om du inte tycker att ni är rätt instans, är att ta reda vad som faktiskt överenskommits när det gäller det problem som föräldrarna vill ha utrett, och se till att de får information om var de ska vända sig.

Vänliga hälsningar

Gunilla Carlsson Kendall
Leg.psykolog
Provivus AB
Rålambsvägen 12 b
112 59 Stockholm
070-7954104


Publicerat: 2014-03-25 21:10

Artikeln har visats: 6532 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  stress  hjärnan i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se