Elevhälsan - Behöver litteraturtips till min C-uppsats Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Behöver litteraturtips till min C-uppsats

Fråga:

Hej Gunilla!
Jag arbetar som speciallärare/-pedagog och läser samtidigt en C-kurs i pedagogik. Min C-uppsats ska i en kvalitativ undersökningsansats beröra elever med beteckningen svagbegåvning i relation till uppnåendemål och likvärdighet i en skola för alla. Min fråga till dig är om du kan tipsa mig om ämnesrelaterad litteratur, artiklar, rapporter etc.
Hälsningar,
Karin Åsebring


Svar:

Det är ett väldigt viktigt ämne som du tar upp i din C-uppsats! Eftersom förmåga till teoretiskt tänkande varierar i befolkningen - precis som musikalitet och bollsinne - och uppnående-målen är de samma för alla, så finns det förstås risk för att kraven som ställs är för höga för för en del individer som begåvningsmässigt ligger helt inom det normala området. Detta har varit ett tabubelagt ämne att prata om.


Under den tid jag arbetade på BarnNU-teamet på Karolinska Huddinge skrev jag en rapport tillsammans med min kollega Ingrid Adolfsson som handlade om en grupp barn vi träffat på. Det var barn och ungdomar som remitterats för utredning hos oss och där misstanken oftast var att de hade primära
svårigheter med uppmärksamhet och koncentration: ADHD eller liknande. Vi gick tillbaka i våra journaler och sammanställde information om de barn och ungdomar som varit hos oss och där vi inte hittat andra svårigheter än att de hade en teoretisk begåvning som låg i den nedre delen av normalområdet
("Svagbegåvade barn: en stor osynlig grupp", 2000) Kraven på teoretisk tänkande har ökat i det kunskapssamhälle vi lever i, både i skolan och i arbetslivet. Utvecklingen går snabbt och förändringstakten är hög. Detta ställer stora krav på förmågan att lära nytt och anpassa sina kunskaper efter nya krav.

Det är viktigt att vi kan bli bättre på att se och känna igen denna typ av svårighet, så att vi kan ge rätt stöd. Vid en snabb sökning på Internet ser jag att man numera får många träffar på "svag begåvning". För några år sedan var det inte så, utan det som då dök upp var de artiklar som jag och min kollega skrev tillsammans med två barnneurologer, med vår rapport som underlag.


Lycka till!
Gunilla

 

 


Publicerat: 2008-02-17 00:21

Artikeln har visats: 3368 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Konflikthantering  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se