Elevhälsan - Bevara och sammanställa psykologtest Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Bevara och sammanställa psykologtest

Fråga:

En skolpsykolog har genomfört ett wisc test och återkopplat resultatet till personal och vårdnadshavare. På vilket sätt kan skolpsykologen sammanställa resultatet för att bevaras i eleven akt?


Svar:

Jag läser denna fråga på flera olika sätt och funderar på om frågeställaren menar hur resultatet kan förvaras eller om frågan handlar om hur/om psykologen ska sammanfatta sina fynd. Jag ska försöka belysa båda perspektiven.
Då man genomför en utredning behöver man som psykolog också se till att resultatet kommer individen till godo. Dit når man bäst genom att presentera resultatet av utredningen både skriftligt och muntligt.Testresultaten behöver tolkas för att kunna användas. Är resultatet tillförlitligt? Har barnet presterat efter bästa förmåga? Vad fanns det för frågeställning och vilket ljus kastar utredningens resultat över den? Testresultaten behöver vägas samman med all annan information om barnet i en sammansatt bedömning.
Psykologen skriver vanligen ett utlåtande som beskriver och förklarar resultatet. Detta utlåtande bör vara skrivet så att det är ett svar på den ursprungliga frågan som ledde till utredningen. Man behöver som psykolog tänka dels på vem det är som ska ha svaret och skriva utifrån det, men också skriva svaret så att det kan läsas och förstås av barnet som testats och/eller dess föräldrar. Handlar frågan om hur utlåtandet kan utformas så rekommenderar jag Ann-Charlotte Smedler och Eva Tideman: Att testa barn och ungdomar, Natur och Kultur 2009, där det finns en enkel och bra genomgång av vad ett psykologutlåtande bör innehålla.
Att skriva ett psykologutlåtande är en grannlaga uppgift som ofta tar minst lika mycket tid som man behövt för att samla in material, testa och räkna ut resultaten tillsammans.
Psykologer är skyldiga att föra journal och testprotokollet är en journalhandling. Själva testprotokollet ska dock inte vara tillgängligt för andra än psykologer, pga testsekretessen. Resultatet av utredningen ska dokumenteras i journalen.
Psykologutlåtandet är en sekretessbelagd handling som ska förvaras på rätt sätt. Det är nog vanligast att utlåtandet förvaras i barnets skolhälsovårdsjournal, förutom i psykologens journalsystem. Den journalen följer barnet och föräldrarna kan lämna tillstånd till lärare och andra berörda att läsa det vid behov. Föräldrarna ska också ha rätt att få ett exemplar av psykologutlåtandet, på samma sätt som man har rätt att begära ut sina egna, eller underåriga barns, journaler. Är det skolhälsovården som remitterat barnet till psykologen ska psykologen skriva ett remissvar. Då man som skolpsykolog genomför psykologiska undersökningar i skolan lyder man under hälso- och sjukvårdslagen.

Vänliga hälsningar

Gunilla Carlsson Kendall
Leg.psykolog


Publicerat: 2014-01-19 13:54

Artikeln har visats: 6139 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  ansvarsfrågor  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se