Elevhälsan - Finns det dokument om vad skolpsykologen ska kunna göra för olika psykologbedömningar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Finns det dokument om vad skolpsykologen ska kunna göra för olika psykologbedömningar

Fråga:

Hej!
Har en fråga kring bedömningar av begåvning/ IF. Eftersom alla barn går i skolan, kan man som skolpsykolog vara delaktig i att göra bedömningar och utarbeta stöd kring mycket "ovanliga" barn, med komplexa sätt att fungera. Ibland i nära samarbete med olika vårdinstanser, ibland inte.
Utifrån vår legitimation har vi ett eget ansvar att se till att vi har kompetens för det arbete vi utför, och veta våra begränsningar. Är mina begränsningar bara en chef-medarbetare fråga, som hamnar på individnivå?
Finns det några dokument, inifrån skolvärlden, kring avgränsningar för vad skolpsykologen ska kunna göra för olika psykologbedömningar? Vi har en skyldighet att skyndsamt utreda skolform, men ska vi själva kunna testa alla barn? Vilka metoder ska vi kunna använda, vilka testbatterier bör finnas inom elevhälsan? Det här är kanske något som faller inom " medicinskt ledningsansvar" ?

Tacksam för svar, eller bara hjälp att resonera!


Svar:

Hej!

Det finns ju som du skriver ett ansvar utifrån legitimationen att själv bedöma om man har kompetens för det man tar sig an. Men det är inte bara en fråga för dig att avgöra vilka utredningar som ska göras inom skolans ram. Det brukar finnas överenskommelser mellan kommun och landsting som reglerar vilken organisation som har ansvaret för vad. På Socialstyrelsens hemsida finns en rapport från 2013 som heter ”Psykologutredning i skolan” som du kan ladda ned och som på ett tydligt sätt beskriver hur man kan tänka kring vem som har vilket ansvar. Vad som överenskommits mellan din kommun och landstinget i din region borde också vara möjligt att ta reda på.

Den fråga som du själv måste ta ansvar för är att vara tydlig med din chef om vilka förutsättningar du behöver för att kunna göra utredningar. Att det finns tillgång till testmaterial som är aktuellt är en viktig förutsättning liksom att det finns en bra ostörd plats att sitta på. Möjlighet till fortbildning om det behövs eller handledning måste man också kunna ställa krav på. Att utredningar tar tid är också viktigt att din chef är medveten om. Har barnet väldigt speciella behov, och det inte riktigt finns material som passar t.ex. vid fysiska funktionsnedsättningar, så behöver du också tid att ta reda på hur du ska anpassa testsituationen så att den fungerar. Handlar det om rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, kan det t.ex. vara nödvändigt att konsultera någon erfaren kollega i en annan verksamhet innan du går in i undersökningen för att få tips på hur man kan anpassa materialet.  Habiliteringens psykologer är ofta mycket bra på sådant.

Kom ihåg att du inte behöver kunna allt från början. Du kan aldrig tvingas att ta ställning till en frågeställning om du inte tycker att du lyckats genomföra undersökningen så att du är säker på din sak. Man kan aldrig vara säker på vad man ska komma fram till innan man genomför utredningen, ibland är testningar som man tror ska bli svåra inte så svåra att bedöma. Komplettera alltid testningarna med observation och intervjuer med föräldrar och pedagoger som är nära barnet så du har fler källor än din egen testning. Det kan vara bra att intervjua personer nära barnet, observera och bekanta sig med barnet i skolsituationen innan man börjar försöka genomföra en formell testning. Dels för att etablera en kontakt och dels för att ta reda på lite mer om hur barnet fungerar och hur du kan behöva lägga upp testsituationen för att det ska fungera så bra som möjligt.

Skrivningen om vad man ”skyndsamt” ska kunna göra handlar om att kartlägga elevens skolsvårigheter. Där kan en formell testning vara en insats, men den pedagogiska kartläggningen är väl egentligen startpunkten. Tror man att eleven har ett intellektuellt funktionshinder så är det sällan ett akut tillstånd – barnet har haft sina svårigheter under hela livet. Det som kan vara akut är att se till att de har en skolsituation som inte är för svår.

/Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2015-08-23 08:48

Artikeln har visats: 4945 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se