Elevhälsan - Inskrivning i särskolan- olika uppfattningar hos föräldrar och skolan. Vilka formella krav finns? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Inskrivning i särskolan- olika uppfattningar hos föräldrar och skolan. Vilka formella krav finns?

Fråga:

Hej, jag undrar om det formella och krav och förväntningar, kanske möjligheter, kring elevers problematik och lösningar när skolan och föräldrarna har olika syn på dessa. Dvs när skolan tycker sig se att eleven skulle behöva skrivas in i särskolan och föräldrarna inte tycker detta (i aktuellt fall mest pga oron för stämpling). Vad jag undrar över är alltså det formella kravet på skolan. Om vi är skyldiga att skicka ett sådant ärende vidare även om vi i övrigt inte skulle uppleva oro för eleven (vad gäller utveckling, socialt, hälsa etc). Är jag tydlig?
Tack på förhand!
Linda


Svar:

Hej, När en utredning genomförs och man kommer fram till att ett barn har en utvecklingsstörning så finns det ett lagstadgat stöd som vårdnadshavaren skall få information om. Det gäller möjligheten att få vårdbidrag, kontakt med habiliteringscenter och rätten att gå i särskola t.ex. Rätten att gå i särskolan är just en rättighet och inte en skyldighet. Det är inte ovanligt att föräldrar och skolan kan ha lite olika syn på vilken insats som är rätt, beroende på de olika perspektiv som man ser frågan från. Från skolans perspektiv kanske det känns som om man bättre kan tillgodose elevens behov i en särskoleklass men föräldrarnas perspektiv kan handla mer om hur barnet skall utvecklas som individ i ett vidare perspektiv.

För föräldrarna innebär diagnosen ofta en kraftig chock - även om de misstänkt att något inte står rätt till. Min erfarenhet är att denna diagnos är mycket svårare för föräldrar att ta emot än andra, neuropsykiatriska diagnoser. Det innebär ofta en omvärdering och utlöser många frågor om både nuet och framtiden. Föräldrarna kan behöva tid på sig att smälta diagnosen och få hjälp att bearbeta beskedet. Att få kontakt med personalen på habiliteringscentrat kan vara en god hjälp i bearbetningen.

Har man inte tidigare kommit i kontakt med utvecklingsstörning kan det dessutom vara så att den bild man bär med sig inte alls stämmer med hur det egna barnet fungerar. Kanske tänker man på personer med svårare utvecklingsstörning som också har olika tilläggshandikapp- där handikappet är väldigt synligt. Kanske går denna bild inte alls ihop med hur det egna barnet fungerar. Att det finns många personer med en lindrig utvecklingsstörning där handikappet inte alls syns är inte så allmänt känt.

Föräldrarna har förstås rätt att tacka nej till erbjudandet om särskoleplacering. Det brukar ju också finnas möjligheter att bli inskriven i särskolan men vara integrerad i en vanlig klass. Rätten till inkludering är en viktig fråga som bla drivits av olika intressegrupper.

Du undrar om ni har skyldighet att "skicka ett sådant ärende vidare". Jag undrar till vem du tänker att ni skall skicka det vidare?

Skolan har förstås en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om ni misstänker att omsorgen om barnet sviktar och att barnet far illa, men jag tycker mig inte läsa ut det av din fråga?

Min rekommendation skulle nog vara att försöka fortsätta att föra samtal med föräldrarna och erbjuda dem diskussionspartners i denna fråga - det kan vara en kurator eller psykolog på skolan, möjlighet att träffa den som ansvarig för särskolan och kanske bilda sig lite mer uppfattning om vad en placering skulle innebära utan något tvång att acceptera en plats eller remiss till habiliteringen för att kunna diskutera frågan med dem.

Lycka till!

Vänliga hälsningar

Gunilla Carlsson Kendall

 


Publicerat: 2009-03-04 21:20

Artikeln har visats: 6941 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Trygghet  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se