Elevhälsan - Inskrivning till Särskolan- vem beslutar att en elev ska skivas in i särskolan? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Inskrivning till Särskolan- vem beslutar att en elev ska skivas in i särskolan?

Fråga:

Vem har rätten att besluta att en elev (vars föräldrar tackat ja)ska skrivas in i särskolan? Räcker det att detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram, med ordentliga utredningar som underlag?


Svar:

När beslut fattas om placering i särskolan skall detta föregås av utredningar och tvärfackliga bedömningar. Pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning skall genomföras som underlag för beslutet menar skolinspektionen som under hösten publicerade en granskning av särskoleplaceringar i ett antal kommuner. Det räcker inte bara med att göra en utredning - man skall också ha tagit ställning till att de svårigheter som ses stämmer överens med diagnosen utvecklingsstörning. Av den pedagogiska rapporten måste det framgå att eleven inte kommer att nå målen. Det räcker inte med professionella bedömningar - föräldrarna skall också söka placering och godkänna den. Skolinspektionen riktade under hösten allvarlig kritik mot handläggningen av placeringar i särskolan där stora brister i handläggningen påtalades. Det handlade om att besluten inte motiverades och att man i många fall tagit ställning för placering i särskolan utan att tydligt ha ställt diagnosen utvecklingsstörning, bl.a. På skolinspektionens hemsida kan man hitta deras rapport och förslag till åtgärder, främst för att rätta till begångna fel.

Vem som skall fatta det formella beslutet är beroende av organisationen i kommunen. Det är alltid den ansvariga politiska nämnden i elevens hemkommun som ska bedöma om eleven har rätt att tas emot i särskolan (3 kap. 4 § skol- lagen). I de flesta kommuner har den ansvariga nämnden delegerat beslutanderätten till en tjänsteman vilket i så fall ska framgå av kommunens delegationsordning. Tjänstemannen kan till exempel vara utbildningschef eller ansvarig för kommunens särskola. Det finns inte sällan en samordnande grupp centralt i kommunen som sammanträder med jämna mellanrum och granskar ansökningar till särskolan. Skolverket har utarbetat allmänna råd som ni kan hitta på skolverkets hemsida. Det räcker alltså inte med att beslut fattas av rektor på skolan och dokumenteras i ett åtgärdsprogram eller liknande.

Det är av största vikt att man noga tittar på skolinspektionens rapport där många olika svagheter tas upp och skapar en rutin som är noggrann och rättssäker. Placering i särskolan är en möjlighet för elever med en utvecklingsstörning men inte för elever som inte har det. Det finns många elever som har svårt med teoretiskt tänkande utan att ha utvecklingsstörning och behöver omfattande stöd för att nå de mål som satts upp. För dem är det viktigt att man på skolan hittar andra sätt att möta deras skolsvårigheter än placering i särskolan .

/Gunilla

För mer information läs även Skolverkets informationabroschyr. Särskolan - en skolform för mitt barn?  Broschyren finns under publikationer på www.skolverket.se 

 Ladda ner Särskolan - en skolform för mitt barn? (PDF)

 


Publicerat: 2011-03-27 15:00

Artikeln har visats: 26693 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  tillgängliga lärmiljöer  lärarhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se