Elevhälsan - Konsultation av skolpsykolog - krävs samtycke om eleven är känd? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Konsultation av skolpsykolog - krävs samtycke om eleven är känd?

Fråga:

Hej!
Jag skulle vilja fråga: Om man som skolpsykolog ska ge konsultation till skolpersonal runt en elev vars namn är bekant för psykologen respektive som utifrån personalens berättelser skulle vara lätt att identifiera, är då skolan eller psykologen själv skyldig att informera elevens vårdnadshavare om den önskade insatsen? Krävs eventuell till och med vårdnadshavares samtycke?
Tack för svaret på förhand!
Med vänliga hälsningar, en skolpsykolog.


Svar:

Hej,

Det finns flera frågor att fundera över här och hur man ska tänka beror på vad konsultationen handlar om. Det beror också på vilken kännedom man har om eleven.

Ett scenario kan vara att man haft en individuell kontakt med föräldrar eller med eleven och till exempel gjort en utredning. Om konsultationen tar sin utgångspunkt i resultatet av den kontakten så tycker jag svaret är självklart: föräldrarna behöver ha godkänt att man berättar om resultatet av kontakten för pedagoger. Det är väsentligt för förtroendet mellan skolan och föräldrarna även om sekretessreglerna i skolan inte nödvändigtvis utesluter att man som psykolog lämnar information till t.ex. rektor utan föräldrarnas medgivande. Handlar frågan om förhållningssätt och strategier till personalen, men med utgångspunkt i att man har kännedom om elevens egna förutsättningar, så tycker jag att det är lämpligt att föräldrarna vet om det. Öppenhet om vad som händer är oftast det allra bästa.

Tänker sig personalen att kontakten ska leda till att eleven utreds av psykologen kan det också vara bra att personalen berättar för föräldrarna, även om man också har kontakt med psykologen för att själva få tips och råd om hur de själva (dvs personalen) kan göra i skolsituationen.

Handlar konsultationen om att personalen önskar att psykologen tar ställning till om en elev ska utredas eller ej, och är inriktad på att berätta detaljer om eleven i diagnostiskt syfte så tycker jag det är rimligt att föräldrarna informeras av pedagogerna om att de skulle vilja konsultera psykologen.

 Ett annat scenario är att man känner till eleven utifrån att namnet kommit upp på EHT eller i mötet med personalen så att eleven inte är anonym för psykologen, men att konsultationen inriktas på personalens förhållningssätt. En situation där psykologen inte haft en egen kontakt med individen och inte journalför insatsen då den inte är individinriktad, utan riktad till arbetslaget. Då tycker jag att föräldrarna inte behöver informeras.

 Ytterligare ett annat kan vara att personalen behöver stöd i en situation där man oroar sig för att barnet far illa och misstänker att föräldrarnas omsorgsförmåga brister och där personalen funderar på om de behöver göra en orosanmälan. I sådana sammanhang är det rimligt att personalen kan konsultera psykologen utan att föräldrarna informeras.

 Det här är synpunkter på hur man kan tänka och min utgångspunkt är framförallt hur man kan förhålla sig för att underlätta en god kontakt mellan skolan och hemmet. Det är viktigt att vi har respekt för elevens och familjens integritet och att vi slår vakt om den. Det skapar trygghet och förtroende i kontakten som är en grundsten i samarbetet. Särskilt viktigt är detta när skolan och hemmet tycker olika. Vilket stöd personalen kan behöva i sitt arbete tycker jag inte föräldrar kan ha synpunkter på, men det är viktigt att syftet med konsultationen klargörs (och överensstämmer med insatsen). 

Vänliga hälsningar,
Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2018-01-17 16:21

Artikeln har visats: 4460 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se