Elevhälsan - Ökar antalet elever med diagnos? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Ökar antalet elever med diagnos?

Fråga:

Hej! Jag arbetar som kurator på en gymnasieskola och jag funderar ibland över ökningen av ungdomar som har eller får en diagnos(bokstäver och asperger) under skoltiden dessutom verkar alltfler medicinera. Vet Du hur det ser rent statistiskt, eller är mina iaktagelser fel?
Eric


Svar:

Hej,
Jag tror nog att din iakttagelse är riktig. Förståelsen och kunskapen om olika funktionsnedsättningar som ADHD, Asperger syndrom osv har ökat under de senaste decennierna vilket innebär att fler uppmärksammas tidigare. Om man tittar på det antal som man tänker sig har svårigheter - 3-5% av
befolkningen har, enligt Socialstyrelsen 2002 svårigheter som stämmer med diagnosen ADHD t.ex. - så är det troligen fortfarande betydligt färre som diagnosticeras. Det finns kriterier för vad som krävs för att diagnosen skall kunna sättas (liksom för alla medicinska diagnoser). Jag skulle nog vilja påstå att det som hänt är att vi lärt oss känna igen svårigheter när vi ser dem. Det är ju inte så att de individer som får en diagnos inte har uppmärksammats innan en utredning kommer till stånd. Det är inte heller så att avsaknaden av diagnoser tidigare innebär att det inte fanns elever med svårigheter tidigare - förklaringarna däremot var troligen andra.

Det är också en riktig iakttagelse att antalet personer som får medicin ökar. Varför? Dels därför att fler personer med svårigheter upptäcks men också för att medicin för många innebär att livet fungerar så mycket bättre. Det har skett en utveckling på det medicinska området så att det nu finns betydligt flera behandlingsalternativ för ADHD.

När det gäller Asperger syndrom finns det dock ingen medicin som har någon verkan på kärnsymtomen. Många kan ha svårigheter med andra saker och då ha hjälp av medicin, t.ex. sömnproblem. När det gäller medicinering är det dock fortfarande så att man i Sverige är mer restriktiv än i andra länder, i Norge ser det t.ex annorlunda ut. Eftersom jag regelbundet också utreder svårigheter hos gymnasieungdomar och
träffar vuxna som fått diagnos i vuxen ålder vet jag att mörkertalet fortfarande är stort - många elever i gymnasieåldern har inte uppmärksammats i grundskolan.

Ibland är det så att lärare och engagerade föräldrar lyckats hålla eleverna "under armarna" under grundskoletiden. När eleven kommer in i gymnasiet känner föräldrarna att de inte borde lägga sig i, vara "hönsmammor", och då kan kraven verkligen bli övermäktiga för eleven. För många av de elever jag träffar har det gått bra första terminen - eller första halvan av första terminen - och sedan har de tappat taget. Har man t.ex. adhd har man ofta problem med tidsuppfattning, planering och organisation samt att komma ihåg uppgifter/instruktioner osv. Det blir lätt väldigt rörigt. Bara schemat på gymnasiet kan ställa till stora problem.

Jag tycker att det är bra att du lagt märke till att du träffar fler och fler ungdomar med diagnoser - men troligen har du sedan lång tid tillbaka haft att göra med elever som inte fungerat så bra i skolan, som har liknande svårigheter som de du nu träffar med diagnoser?


Då jag arbetar med utbildning av pedagoger och andra personer som arbetar med unga vuxna/vuxna vet jag att den kunskap som finns på lägre stadier om denna typ av problem nu också börja nå personer som arbetar med vuxna. För ett antal år sedan trodde vi att de svårigheter vi såg hos barnen skulle växa bort. Vi vet nu att så inte är fallet - svårigheterna finns kvar även om de inte tar sig precis samma uttryck som i barndomsåren. Jag tror att det skulle vara otroligt bra om kunskapen om hur denna typ av svårigheter kan se ut när man blir lite äldre, kunde spridas mer i t.ex. gymnasieskolan. Det finns många saker man kan göra i den vardagliga undervisningssituationen som inte skulle kräva hur mycket som helst och som skulle innebära stor hjälp för de personer som har den här typen av svårigheter. (Jag kommer gärna och
pratar om det!)

Vänliga hälsningar
Gunilla Carlsson Kendall

 


Publicerat: 2008-09-24 17:47

Artikeln har visats: 5373 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  sömn  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se