Elevhälsan - Psykologutlåtande- ska alla tester och resultat redovisas Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Psykologutlåtande- ska alla tester och resultat redovisas

Fråga:

Hej!
Jag jobbar sedan snart 17 år som skolpsykolog. Min fråga gäller ämnet psykologutredningar och utlåtandeskrivning. En psykologkollega till mig påstår att test som administrerats på en elev inte nödvändigtvis behöver nämnas i det utlåtande som skrivs efter genomförd utredning om testet resp. resultatet efterhand (!) inte visat sig vara relevant för den ursprungliga frågeställningen. Detta innebär i praktiken att man i utlåtandet skulle kunna bortse både från vissa erhållna resultat och från att överhuvudtaget redogöra för vilka test som administrerats. Mig veterligen har vi psykologer dock en skyldighet att redogöra för samtliga test som vi valt att administrera eftersom det väl funnits anledning till testvalet; om testresultaten bedöms vara tillförlitliga (utifrån testsituationen, elevens mående mm)ska dessa väl redogöras för anser jag, och om de inte bedöms tillförlitliga eller av någon anledning inte relevanta (trots det egna valet av testet!) bör man väl hur som helst skriva några förklarande rader om det. Jag anser i alla fall och tror mig ha lärt att man inte utan vidare i utlåtandet får bortse från informationen om vilka test som administrerats och inte heller från de erhållna resultaten OM de bedöms tillförlitliga.

Tacksam för Er bedömning i denna fråga!
Med vänliga hälsningar,
D, skolpspsykolog


Svar:

Hej,

Jag håller med dig om att de test som administreras bör redovisas i utlåtandet. Det är en god praxis. Ibland kan det vara så att man inte tycker att testresultatet är tillförlitligt eller att testresultatet inte belyser den frågan man försöker undersöka. Ibland handlar det kanske om något material man använt för att belysa en frågeställning som man ursprungligen hade men inte har kvar efter genomförd undersökning. Det problem som man ibland ser är att psykologens bedömning av sina egna resultat inte respekteras och då kan det leda till att psykologen inte vill redovisa motstridiga resultat.

Om man i redovisningen klart skiljer mellan att redovisa vad man gjort och diskutera de slutsatser som kan dras från de samlade resultaten kan jag inte se vad problemet skulle vara att redovisa vad man gjort? Om man får ett resultat som inte stämmer överens med den slutsats man kommit fram till behöver man förstås förklara varför det är så.

Vänliga hälsningar, Gunilla


Publicerat: 2014-10-28 07:24

Artikeln har visats: 6567 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  hjärnan i skolan  fysisk aktivitet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se