Elevhälsan - Råd i ett elevärende Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Råd i ett elevärende

Fråga:

Hej Gunilla

Jag undrar om du kan ge mig och en kollega tips om hur vi ska gå vidare i ett elevärende.

Jag kom i kontakt med en myndig elev efter att läraren bedömt eleven som bristfällig i kunskap och inlärnings- och social förmåga. Eleven har hög frånvaro. Som vi (läraren och jag)ser det kan hans inlärningssvårigheter och svårigheter att läsa av sociala situationer leda till denna frånvaro. Han hamnar i bråk när andra provocerar eller blir provocerade av honom.

Vi menar att eleven kan vara i behov av speciella insatser och att han kommer att ha svårt att klara av att gå klart utbildningen. Vi misstänker att han har en intellektuell funktionsnedsättning.

Jag undrar nu om du har några tips hur vi kan gå vidare. Eleven verkar ovetande om de brister som vi upplever att han har. Rektorn på skolan verkar ha gett upp då han säger att det är frivilligt att gå på gymnasiet och eleven måste visa att han vill och han måste komma till skolan. Läraren och jag vill inte släppa taget.

Tack på förhand,
Kuratorn på friskola


Svar:

Hej!

Du skriver att eleven verkar ovetande om vilka svårigheter han har. Jag undrar om man inte behöver börja med att prata med eleven om detta. Även om han är myndig kan man ju prata med honom om att ni är bekymrade över hur det blir för honom och få hans godkännande till att ta med föräldern i diskussionerna kring hans skolgång. Det kan vara bra att vara så konkret som möjligt om de svårigheter ni ser och vad man skulle kunna göra för att förbättra situationen. (T.ex: " vi har märkt att...." "det verkar som om det blir besvärligt för dig när....")

En åtgärd kan ju vara att t.ex. göra en psykologutredning för att få mer information om vad som är svårt respektive lätt för honom. Om det skulle vara så att han har stora svårigheter med teoretiskt tänkande, t.o.m så stora svårigheter att han har en utvecklingsstörning, som ni verkar misstänka är det ju verkligen bra för honom om någon kan hjälpa honom nu när han fortfarande befinner sig i skolsystemet. Det handlar det ju inte bara om skolan utan om vilket stöd man kan behöva i livet. Skulle det vara så att han har en utvecklingsstörning har han rätt till samhällets stöd på många olika sätt. Det verkar helt rätt att ni försöker hitta en väg att hjälpa till, även om han är myndig.

Det man får tänka på är ju att personer som har en generell utvecklingsstörning i många avseenden fungerar som yngre personer än de åldersmässigt är. Det gäller förstås också frågor som handlar om så komplicerade saker som att tänka på en framtid där det finns hur många varianter som helst! Om det är för svårt är det förstås också svårt att låta bli att ge upp. När det gäller svårigheter med teoretiskt tänkande har vi tyvärr en hållning av att "man kan bara man vill" även om vi egentligen vet att förmågan att lätt och snabbt förstå och lära är något som varierar i befolkningen. Eftersom detta är ett så tabubelagt område blir det också svårt att tala om. Vi låter blir att prata om det i bästa välmening, men det drabbar de elever som har svårigheter när deras problem är så "läskiga" att man inte kan prata om dem.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar vet ofta om att deras barn behöver mer hjälp och stöd än andra, även om de inte har någon diagnos. En svårighet som många föräldrar pratar om är att de vet att deras ungdomar skulle behöva att de hade samma kontakt med skolan även upp i gymnasiet, som de haft tidigare. Engagerade föräldrar upplever dock ofta att man från gymnasiet sida betraktar dem som "hönsmammor" om de fortsätter att försöka vara med.

Mitt tips är alltså: försök att hitta en väg, ta gärna med föräldrarna, var så konkreta ni kan! "


Publicerat: 2009-05-14 16:26

Artikeln har visats: 5422 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

medicinska insatser  verksamhetschef HSL  vårdgivare  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se