Elevhälsan - Second opinion Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Second opinion

Fråga:

Jag är utbildad speciallärare med inriktning mot elever med utvecklingsstörning. Min son har nu fått diagnos lindrig intellektuell funktionsnedsättning med ett IK inom intervallet 52-62, som med andra ord ligger i nedre spannet för lindrig IF. Jag har svårt att förlika mig med det resultatet och känna tilltro till psykologens bedömning av flera orsaker, framförallt för att han har sådana förmågor som inte borde vara möjligt vid ett IK inom det spannet. De förmågor han visar hemma, att kunna klara sig själv samt de förmågor som han enligt den pedagogiska bedömningen besitter stämmer inte. Rädd för att bli hemmablind så har  Jag kontaktat särskolan och de har fått titta på samtliga dokument och även de bekräftar vad jag upplever. Alla testningar och observationer är gjorda under 2 dagar. Sonen medicineras för ADHD men har låg uthållighet även med medicinering. Han är också sedan tidigare diagnostiserad med autism vilken nu denna psykolog tycker är felaktig. Till saken hör också att jag i min tidigare yrkesroll fått ta emot elev från denna psykolog som ganska omgående fick lov att skrivas ur särskolan på grund av att diagnosen inte stämde. Det är möjligt att min son tillhör särskolans elevkategori, men på grund av det otroligt låga resultat samt snabba tillvägagångssätt känner jag mig otroligt osäker på tillförlitligheten och vill inte ta några beslut om min sons framtid grundad på enbart detta. Så, nu till min fråga. Vilka rättigheter har jag som förälder att kräva en second opinion? Min son går på friskola om det har betydelse i fallet.


Svar:

Hej,
Du känner dig inte säker på att bedömningen är rätt och i det läget är det rimligt att ni får möjlighet till ytterligare en bedömning. På socialstyrelsens hemsida finns under rubriken ”dina rättigheter i vård och omsorg” följande paragraf:

Ny medicinsk bedömning
Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller har stor betydelse för din framtida livskvalitet kan du få ytterligare en medicinsk bedömning. Den som ansvarar för din vård ska medverka till att du får den nya bedömningen inom samma eller något annat landsting (3 a hälso- och sjukvårdslagen, 6 kap. 7 § patientsäkerhetslagen)


Det är alltså en lagstadgad rättighet och du ska inte ens behöva motivera varför du begär en sådan bedömning. Intellektuell funktionsnedsättning är inte en livshotande sjukdom men diagnosen har helt klart stor betydelse för framtiden. Vilket stöd och vilken insats som är riktig är särskild betydelsefull då detta kommer att påverka skolplacering, kravnivå och förståelse för vad som är bakomliggande orsak till funktionsnedsättningen, men också tillgång till stöd från samhället. 

Jag kan inte uttala mig om bedömningen som genomförts och som du skriver är du rädd att du kanske är hemmablind, även om du har egen professionell erfarenhet av den här problematiken, men osäkerheten i sig är skäl nog till att det är rimligt att be om en förnyad bedömning som genomförs av en annan psykolog. Intellektuell funktionsnedsättning är en diagnos som för med sig rättigheter som kan vara bra att ta del av, om man hör till personkretsen. Nackdelen med att få en felaktig diagnos är också uppenbara, så det är viktigt för alla att det blir rätt. För dig som förälder handlar det ju också om att ha ett underlag som du känner att du kan lita på när du ska ta beslut som påverkar din sons liv. Det finns all anledning för skolans elevhälsa (som jag antar utredningen genomförts genom) att gå dig till mötes på den punkten och som du ser ovan så har de också skyldighet att medverka till att en förnyad bedömning kommer till stånd. Du har, som du alldeles säkert känner till, ingen skyldighet att söka särskola till din son om du inte tycker att det är rätt. Placering i särskolan är en rättighet och inte en skyldighet. Att din son går på en friskola har ingen betydelse i sammanhanget. Psykologer i skolan som gör den här typen av utredningar lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Däremot kan det innebära att det inte finns så goda möjligheter att hitta någon annan psykolog inom organisationen som kan genomföra en förnyad utredning. Då är det rimligt att psykologen eller skolläkaren kan remittera er vidare till någon som kan göra det. Man kan vända sig till patientnämnden i landstinget eller IVO (inspektionen för vård och omsorg) om man inte alls är nöjd med det man varit med om, men första steget är att ta kontakt med den organisation som utfört utredningen och berätta om din önskan att få en förnyad bedömning. Önskvärt är naturligtvis att den som genomför den förnyade bedömningen också har god kunskap om de neuropsykiatriska diagnoser din son har fått och vilka konsekvenser de kan tänkas ha för förmågan att medverka och prestera i en test-situation.

Vänliga hälsningar
Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2019-01-09 11:13

Artikeln har visats: 4702 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

verksamhetschef HSL  handledning  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se