Elevhälsan - Sekretessen kring psykologutredning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Sekretessen kring psykologutredning

Fråga:

Hej
Jag arbetar som skolsköterska på friskolor. Jag undrar hur sekretessen gäller vid utredning av ADHD. På mina skolor så går det till så att beslut om utredning går via rektor. Psykologutredning köps av en fristående konsult. När den väl är gjord skickar jag remiss till barnläkarmottagningen tillsammans med ett 5:15 formulär och pedagogisk bedömning. Svaret kommer ju till mig och föräldrar. Men det är ju skolan/rektor som initierat utredningen. Är det bara föräldrarna som kan förmedla svaret till rektor och min möjlighet att förmedla svaret hänger på om föräldrar godkänner att jag gör det?
Hälsningar J


Svar:

Hej,
det här är ju en fråga som har två sidor - dels sekretess-frågan i förhållande till beställaren (rektorn) och dels frågan om hur utredningen kan användas i skolan.
När det gäller det faktum att rektor betalat för psykologutredningen så får man nog likställa det med situationen där det finns en anställd psykolog på skolan. Skolsköterskor är ju också ofta anställda av rektor utan att rektor har rätt att gå igenom en elevs medicinska journal. Psykologen har på liknande sätt sekretess i förhållande till skolans personal när det gäller sådant som framkommer vid psykologutredningar. Detta hanterar de flesta skolpsykologer genom att helt enkelt fråga eleven och elevens vårdnadshavare om det är ok att berätta om resultatet för de berörda inom skolan och det är det vanligen, om familjen upplever att utredningen säger något väsentligt om elevens förutsättningar eller svårigheter. Detsamma gör man också lämpligen inom landstinget om man genomfört en neuropsykiatrisk utredning. Då den hjälp som eleven behöver ofta handlar om förståelse och anpassning av kraven i skolan, för att kunna lyckas bättre, är detta en del av den insats som behöver göras efter en utredning. Själv tycker jag att det är en av de viktigaste delarna i en utredning att lägga tid på att prata om vad resultatet innebär, med föräldrar, eleven själv och med skolpersonalen. I de fall där familjen inte vill att information förs över till skolans personal, bör varken psykologen eller skolsköterskan göra det. Det är ofta en frustrerande situation, om man ser att eleven har det svårt. Skall vi kunna hjälpa elever med stora svårigheter måste vi närma oss detta med respekt för individernas integritet för vad kan vi annars göra för dem? För att ta emot hjälp behöver man vara villig att ta emot den. Vi kan inte tvinga elever att ta emot speciella insatser av något slag, på grund av något som framkommit vid en utredning. Det är t.ex. inte obligatoriskt för elever att gå i särskolan om de har en utvecklingsstörning, utan en möjlighet. För att kunna arbeta för och med elever med svårigheter är det viktigt att vi kan acceptera att familjen kan behöva tid för att smälta ett svårt besked eller förstå vad det innebär och ev stå ut med att det kan ta lite tid. Att få veta vad eleven ev fått för diagnos hjälper kanske inte heller så väldigt mycket, när det gäller att förstå vad eleven behöver för hjälp. Ofta vet lärarna som har eleven mycket om vad som fungerar respektive inte fungerar för eleven. Här kan det vara viktigare att man satsar på att verkligen göra en ordentlig analys av elevens svårigheter för att hitta rätt insatser.

När det gäller vem som kan förmedla resultatet till rektor så skulle jag vilja säga att det kan ju föräldrar, skolsköterska, den inhyrda skolpsykologen, utredarna på BUP eller vem som helst som har god kännedom om resultatet och som vårdnadshavarna givit tillåtelse att förmedla resultatet! Bäst blir det dock om man samlar berörda personer till ett möte där utredarna, föräldrarna och de representanter för skolan som finns runt eleven för att hjälpa till medverkar, och där man ger sig tid att gå igenom resultatet och diskutera vad resultatet kan innebära för elevens skolsituation.

Vänliga hälsningar
Gunilla

Samma fråga har också besvarats av Staffan Olsson, sekretessexpert på elevhälsan.se. Läs Staffan Olssons svar

 

 


Publicerat: 2010-11-15 21:21

Artikeln har visats: 20649 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Säkerhet  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se