Elevhälsan - Självskattningsformulär för ADHD diagnos- finns det? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Självskattningsformulär för ADHD diagnos- finns det?

Fråga:

Hej Gunilla! Jag arbetar som skolsköterska på gymnasiet. Jag undrar om det finns något själskattningsforumulär som kan användas till elev där frågan kring ADHD-diagnos finns. Det skulle underlätta om det går att använda ett sådant för att se om man ska gå vidare med ytterligare undersökning. Jag tänker främnst på unga flickor och deras problematik när det gäller ADHD.
Hälsningar Britt-Marie


Svar:

Hej,
Det finns ett flertal självskattningsformulär som är bra, men som bara kan köpas och administreras av legitimerade psykologer. När det gäller flickor finns det en bok av Kathleen Nadeau: ”Flickor med ADHD”,( Studentlitteratur) som innehåller självskattningsskalor som du skulle kunna använda för att ringa in problematiken. Det är dock viktigt att notera att dessa frågeformulär inte är standardiserade och normerade, utan formulerade utifrån författarens långvariga erfarenhet av problematiken. Det finns alltså inga gränser för hur höga poäng du behöver ha på de skalorna för att säkert veta att problematiken är av detta slag. Får du ett stort utfall på dessa frågor kan det peka mot svårigheter inom koncentrationsområdet och då kan du tillsammans med familjen kan fundera över om svårigheterna är så stora att man bör remittera vidare för undersökning. Även om du har med elever i gymnasieskolan att göra så är familjen viktig att ta med i detta sammanhang.
Ett annat förslag skulle vara att du hittar någon enklare skrift som du kan ge eleven och tillsammans gå igenom vad som kan tänkas stämma in. AD/HD-center i Stockholm (Hör till Handikapp och Habilitering) samt organisationen Attention/riks  har informationsblad som pdf som du kan ladda ned.
Ett annat tips skulle kunna vara ett litet häfte som jag skrivit tillsammans med en specialpedagog som heter ”Att lyckas – trots koncentrationssvårigheter” Gunilla Carlsson Kendall och Britt-Inger Olsson (Studentlitteratur). Det är ett litet häfte som riktar sig till barn och ungdomar som har koncentrationssvårigheter. Vi går igenom vad ADHD är, men det finns också ett litet självskattningsformulär och en praktisk del med tips och idéer som man kan arbeta med. Den säljs i förpackningar i 10 och skulle nog också kunna fungera som underlag för att prata om tänkbara svårigheter.

Vänliga hälsningar
Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2010-02-28 10:30

Artikeln har visats: 8779 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

rörelse i skolan  pulsträning  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se