Elevhälsan - Uppföljningsansvar av barn med särskilda behov Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Uppföljningsansvar av barn med särskilda behov

Fråga:

Hej!
Har elevhälsans medicinska insatser(skolhälsovården)uppföljningsansvar av barn med särskilda behov? Och vad räknas in under gruppen särskilda behov? / Tina


Svar:

Hej,

I socialstyrelsen riktlinjer för skolhälsovården från 2004 står det:

"Rektor har det samlade ansvaret för att planera, följa upp och utvärdera skolans insatser för elever med svårigheter. Skolhälsovården har emellertid ett särskilt ansvar för att bevaka att resultaten av en utredning verkligen kommer barnet till del. Det ansvaret är särskilt tydligt när en elev utretts utanför skolan, t.ex. vid neuropsykiatriska tillstånd, så att utredningsresultatet verkligen används för att påverka pedagogik och uppläggning av elevens skolsituation" (s 33)

Det här beskriver en väldigt vikt roll som skolhälsovården kan ha för de barn som utretts och där informationen finns i skolhälsovårdsjournalen. Det finns alltid en risk att information går förlorad vid skolbyten, stadieövergångar och liknande. Föräldrarna har sällan insikt i de sekretessgränser som finns inom skolan och kan tro att det faktum att remissvar skickats "till skolan" innebär att alla pedagoger som träffar barnet vet om vilka svårigheter barnet har. Min egen erfarenhet är också att det kan finnas problem med att värdera vilka svårigheter som kan hänga samman med en underliggande problematik. Jag har själv gjort en utredning i ett sammanhang där fokus för utredningen var ADHD men där det också fanns mycket problem med att skriva, springa, fysisk uttröttbarhet, toalettkontroll etc. som pedagogerna uppfattade som orsakat av barnets hyperaktivitet och brist på träning. Av journalen framgick att barnet hade en lindrig CP-skada, som pedagogerna inte var medvetna om.

Kanske kan barn med neuropsykiatriska diagnoser sättas upp som kontrollbarn hos skolhälsovården? Kontrollera hur det går vid ett elevhälsomöte om året? Eller ett samtal till föräldern för att höra hur det går? Höra med eleven själv vid hälsosamtalen?

Det är mycket som ska få plats i skolhälsovårdens tid och det är många elever som ska hinnas med. Skolmisslyckanden är en stor riskfaktor för elever med neuropsykiatriska svårigheter och alla skolans aktörer behöver göra sitt bästa för att undvika dem. Skolhälsovården är ofta remittenter i utredningsförfarandet och lika viktigt som att upptäcka och remittera är förstås att se till att utredningarna används. Detta ansvar kan självklart inte ligga på skolhälsovården i första hand, men skolhälsovården kan vara en viktig aktör för att se till att redan diagnostiserade svårigheter inte tappas bort.


Publicerat: 2013-06-13 17:17

Artikeln har visats: 4181 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  handledning  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se