Elevhälsan - Vårdnadshavare motsätter sig psykologutredning av religiösa skäl Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vårdnadshavare motsätter sig psykologutredning av religiösa skäl

Fråga:

Hej!
Vi har två elever vid vår skola där vi är tveksamma till om grundskolan är rätt skolform för dem. Vårdnadshavarna motsätter sig psykologutredning av religiösa skäl och säger att deras religion inte tillåter det och att Gud kommer att hjälpa barnen när de blir äldre. Barnen far illa av att hela tiden misslyckas och bedöms inte nå kunskapskraven. Flera anpassningar är gjorda samt utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram finns men vi kommer inte vidare. Vid varje möte lyfts frågan men vårdnadshavarna säger nej. Vad kan vi göra?


Svar:

Hej,

Det finns inget som hindrar er från att göra en pedagogisk utredning för att klarlägga hur anpassningar och särskilt stöd ska utformas och det verkar ni ju ha gjort. Om eleverna ändå ständigt misslyckas, och far illa av detta, så verkar det som om anpassningarna ändå inte fungerar?  Om åtgärdsprogrammet inte hjälper er att komma vidare beror det troligtvis på att åtgärderna inte är rätt? Om man prövar åtgärder så är det viktigt att utvärdera och justera åtgärderna om de inte fungerar. Åtgärderna måste anpassas efter elevernas förutsättningar och utgå från den pedagogiska kartläggningen. Utifrån texten verkar det som om ni gör bedömningen att ingen av dessa elever kommer att uppnå kunskapsmålen och jag tänker att det är i förhållande till dessa som ni inte tycker att ni kommer framåt. Att bara jämföra elevernas resultat med de nationella målen som måttstock kan innebära att ni missar framsteg som eleverna gör i förhållande till sina egna förutsättningar. Målen är just mål, att sikta mot. Hur det pedagogiska arbetet läggs upp kan inte hindras av föräldrarnas religion.

Er frågeställning verkar handla om att ni misstänker att eleverna har intellektuell funktionsnedsättning och tänker att de tillhör särskolans målgrupp och att det är denna typ av utredning som föräldrarna motsätter sig. Det är möjligt för rektor att placera en elev med intellektuell funktionsnedsättning i särskolan mot föräldrarnas vilja men naturligtvis inte utan att en gedigen utredning genomförts. En psykologutredning och liknande utredningar kan dock inte genomföras utan föräldrarnas medgivande.

Det är sällan en bra lösning att försöka pressa föräldrar till utredningar. Man behöver deras medverkan för att få den information som behövs om barnets utveckling, för att kunna bedöma resultaten. Jag vet inte hur det är just i ert fall, men man är ibland för snabb med att föreslå åtgärder utan att försöka ta reda på varför föräldrarna tänker som de gör och ge sig tid att förklara ordentligt. Många människor har ingen aning om att det stora flertalet som har intellektuell funktionsnedsättning har en lindrig IF som sällan syns eller märks utanpå. Vet föräldrarna vilka rättigheter/möjligheter som personer med IF har i samhället? Vad tänker föräldrarna att barnen ska göra som vuxna? Ska de flytta hemifrån? Ha ett arbeta?  Jag tror ibland att vi ger oss alldeles för lite tid att både lyssna på farhågor och berätta om hur systemet ser ut. Det kan finnas kulturella skäl till att föräldrarna vägrar. Be dem berätta om hur de tänker så kan de vara mer benägna att höra på er. I detta fall kan det vara extra viktigt då det troligen inte är så lätt för er att förstå hur de tänker – och vice versa.

Och under tiden får ni med hjälp av de kartläggningar ni gjort anpassa efter elevernas förutsättningar. För att kartläggningen ska vara användbar behöver den fokusera på att hitta elevernas kunskapssnivå och utgå från den när åtgärderna sätts in. Att konstatera att eleven inte når målet i ett ämne ger egentligen inte någon information som är användbar när man ska utforma insatser.

På skolan har ni skyldighet att anmäla till socialtjänsten om ni befarar att eleverna far illa. Om socialtjänsten gick in och tog över vårdnaden från föräldrarna skulle de kunna besluta om att utredningen ska genomföras om det fanns starka skäl för detta. Men för att det ska ske måste det självklart finnas starka belägg för att barnen far illa på grund av föräldrarnas agerande.

 

Vänliga hälsningar

Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2020-02-05 14:23

Artikeln har visats: 2526 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se