Elevhälsan - Vem ansvarar för ny utredning, för att se om rätten till särskola kvarstår? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vem ansvarar för ny utredning, för att se om rätten till särskola kvarstår?

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som specialpedagog i ett förskoleteam och jag undrar vems ansvar det är när ett barn som har blivit utredd som 3 åring och fått diagnos autism med utvecklingsstörning. Nu är barnet 6 år och går i förskoleklass och behöver en ny utredning för att se om rätten till särskola kvarstår.
Är det Skolpsykolog som utreder eller är det BVC psykolog? eller HAB psykolog, familjen har haft lång kontakt med dem. Eller är det BUP psykolog. Vem?
(Barnet planerades att utredas som 5 åring men det hanns inte med så barnet hann börja i förskoleklass )


Svar:

Hej!

Den första fråga man behöver ställa sig är vem som behöver en ny utredning. Ska utredningen göras utifrån svårigheter som barnet har och som man inte förstår sig på eller handlar det om administrativa rutiner? Jag gissar att behovet främst uppstår därför att man i kommunen bestämt regler för vad som krävs för mottagande i särskolan? T.ex att utredningen inte ska vara äldre än ett år eller liknande. Det är ganska vanligt att man har den typen av rutiner. Den som frågar i det här fallet är alltså kommunen/skolan och utgångspunkten är de regler man satt upp för mottagande.

Som du skriver har barnet redan diagnos. Föräldrarna har kontakt med habiliteringen och har alltså fått tillgång till den hjälpinstans som finns med utgångspunkt i diagnosen. Det är klart att bedömningen som gjorts vid tre års ålder kan visa sig vara fel. Det verkar dock inte som om det egentligen är föräldrarna eller någon annan undrar över om diagnosen är rätt?

Vem som utreder bestäms egentligen bäst av vem som frågar:

  •  Om det är skolan som vill ha en utredning av administrativa skäl är det rimligt att det är skolpsykologen som gör bedömningen eftersom skolpsykologen är den som arbetar inom den förvaltningen som undrar. 6-årsverksamheten hör till skolan.
  • Om det är föräldrarna som undrar om diagnosen Intellektuell Funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) verkligen är rätt är det en annan utgångspunkt. Då är det rimligt att det är habiliteringens psykolog som tar sig an frågan, eftersom de har en aktuell kontakt där.
  •  Om föräldrarna undrar om autismdiagnosen verkligen är rätt, eller om något tilläggsproblem dykt upp som inte förklaras utifrån den tidigare utredningen, så är det också en fråga som ska hanteras inom Landstingets verksamheter. Beroende på hur den lokala organisationen ser ut skulle det kunna vara antingen habiliteringen eller BUP.
  •  Om det är förskolepersonalen som är tveksam till om diagnosen stämmer så är det rimligt att de pratar med föräldrarna om det, så att de tillsammans kan ta ställning till om man ska gå vidare med den frågan. Då faller det sig antagligen rätt naturligt att föräldrarna tar kontakt med habiliteringen och diskuterar hur man går vidare med den frågan.
  •  Har habiliteringen tveksamheter över om barnet verkligen hör till deras personkrets, är det givetvis också de som utreder.

Jag tror vare sig BUMM eller BVC kan komma ifråga i ett sådan här situation där barnet redan har diagnos och vårdkontakt.

Det låter inte som om det är barnet som ”behöver” en ny utredning. Det är förstås viktigt att man är uppmärksam så placeringen i särskolan verkligen blir rätt, men administrativa rutiner leder nog också till att många utredningar som egentligen inte behövs för att förstå barnets behov kommer att göras för att uppfylla formella krav. Konsekvenserna för kommunens organisation blir därför att man behöver ha tillräckligt med resurser för att svara på sina egna frågor. Landstingets verksamheter är till för annat. 

Vill du läsa mer kan du följa länken till Skolverkets allmänna råd "Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan"

Vänliga hälsningar
Gunilla Carlsson Kendall


Publicerat: 2018-11-30 08:53

Artikeln har visats: 3219 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  rörelse i skolan  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se