Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Internetbaserad behandling för ungomar 15-19 år

”Tips: Vid Stockholms och Linköpings universitet i samarbete utvärderas just nu internetbaserad behandling för ungdomar 15-19 som känner sig deprimerade eller nedstämda.  Läs mer

Vi söker elevhälsopersonal som vill testa modell för att upptäcka psykisk ohälsa

Socialstyrelsen vill pröva en modell för att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos nyanlända elever.
Därför söker vi skolsköterskor och skolkuratorer som arbetar med elever som går gymnasiets introduktionsprogram.  Läs mer


Handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott

Nu kan du ladda ner Socialstyrelsens nya handbok Barn och unga som begår brott. Inom kort går den även att beställa som tryckt bok. Tillsammans med handboken ger Socialstyrelsen ut ett kunskapsstöd för socialtjänstens risk- och behovsbedömningar om barn och unga med normbrytande beteende. Sedan tidigare finns vägledning och film om förebyggande arbete enligt 22 § LVU.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Specialpedagogen Mod & Metod

2020-02-24 08:44
Dåliga extra anpassningar en följd av svårigheter att hitta zonen


Specialpedagog på gymnasiet

2020-02-23 18:51
Ett samtal om ökad delaktighet för alla eleverTill alla bloggar

Fråga experternaExtra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Anpassningar för en hel klass
Alla svar av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Till alla experter

Boktips

Skolsköterskans dokumentation, Eva K. Clausson

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört.  Läs mer

Unified protocol för ungdomar : diagnosöverskridande psykologisk behandling

OBS: Tyvärr är undertiteln fel på den tryckta bokens omslag. Den rätta är Diagnosöverskridande psykologisk behandling, såsom står på bokens titelsida.
Unified protocol för ungdomar hjälper dig som är 13 år eller äldre att bättre förstå och hantera starka känslor. Behandlingsprogrammet fungerar oavsett om det är rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam eller någon annan känsla som ställer till med problem. Här får du lära dig mer om vad känslor är och varför de är viktiga för oss människor. Du får träna på att upptäcka dina känslor, och hur de får dig att tänka och reagera. Inte minst får du lära dig strategier som gör det lättare att påverka dina känslor. Du ska använda boken tillsammans med en terapeut som vägleder dig. På bokens webbplats finns formulär och arbetsmaterial samlat.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se