Elevhälsan - Komma igång med elevhälsoarbetet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Komma igång med elevhälsoarbetet

Fråga:

Nu vid läsårsstart, hur gör ni för att komma igång med elevhälsoarbetet?


Svar:

Att ha tydliga elevhälsorutiner vid skolstart är viktigt, så att ingen elev hamnar mellan stolarna. I vårt arbetssätt har vi öppen mottagning till Elevhälsan, med ett enkelt tidsbokningssystem under hela läsåret. Lärarna kan boka 10, 20 eller 30 minuter för att samtala om elever eller grupper, med den samlade Elevhälsan.

Vid läsårsstarten är detta inte frivilligt för lärarna. Rutinen är tydlig: Alla kontaktlärare (mentorer) som i sin grupp har någon elev som har betyget F i något ämne (har någon elev som inte klarat kunskapskravet för E, för yngre elever). På så vis möter vi i Elevhälsan alla lärare de första veckorna och får en väldigt fin och tydlig helhetsbild över elevernas stödbehov på hela skolan.

Varje lärare får sedan en återbesökstid ett par veckor senare, då denne har hunnit prata med ämneslärarna om vilka anpassningar eller åtgärder som behövs för att eleven ska klara kunskapskraven innevarande termin. Och så är hjulet i rullning!

Motsvarande obligatoriska avstämning, med efterföljande återbesök har vi efter utvecklingssamtalet i mitten på terminen, efter jullovet och efter vårens utvecklingssamtal.

//Johan


Publicerat: 2018-08-21 20:21

Artikeln har visats: 3845 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  utveckling  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se