Elevhälsan - Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N

Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N


Start: 1 oktober 2020
Slut: 19 januari 2021
Plats: Distans (Flexibel)
Arrangör: Högskolan i Skövde

Kurs, Avancerad nivå, 7,5 hp, OM853A
En fristående kurs som även är programkurs inom skolsköterskeprogrammet
Distans (Flexibel),
Studietakt: 25%

Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv. Vidare tränas studenten i att som skolsköterska identifiera, planera och genomföra hälsofrämjande åtgärder inom ovan nämnda områden. En design utformas för kommande examensarbete. Under kursen tränas studenten i kritisk reflektion, analys och argumentation för ställningstaganden i vetenskapliga frågor som rör designarbetet och professionen.

Förkunskapskrav: 

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

 

Länk till Högskolan i Skövde för anmälan och att läsa mer om kursen Anmäl dig nu 

Start:
1 oktober 2020
Slut:
19 januari 2021

Plats
Distans (Flexibel)

Arrangör
Högskolan i Skövde


Anmäl dig senast
2020-04-15 Anmäl dig nu 
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  samverkan  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se