Elevhälsan - Språkstörning och språklig sårbarhet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Språkstörning och språklig sårbarhet

Språkstörning och språklig sårbarhet


Start: 10 september
Slut: 11 september
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Nu har du möjligheten att få stöd och praktiska verktyg för utvecklingsarbetet kring elever med språkstörning genom att delta i konferensen Språkstörning och språklig sårbarhet den 10-11 september 2019 i Stockholm.

Under konferensdagarna möter du bl. a. föreläsare och praktikfall som: 

  • Ulrika Aspeflo – Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet de elever som har språkstörning
  • Helena Wallberg – Styrdokument, kunskapskrav och bedömning – hur skapa en samsyn och lösningsfokuserat synsätt/arbetssätt i att stötta elever mot målen
  • Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro– Inkluderande och strukturerad undervisning i samband med språkstörningar för bättre förutsättningar för elevers motivation och lärande
  • Knutbyskolan i Rinkeby - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stöd vid språkstörning och språklig sårbarhet – låt språket bära med genrepedagogik i praktiken
  • Anna Eva Hallin – Konkreta och praktiska metoder som stärker begreppsbildningen och synliggör ordförrådet

Läs mer om programmet i bifogad PDF
Start:
10 september
Slut:
11 september

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  studiedagar  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här