Elevhälsan - Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser

Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser


Start: 18 mars
Slut: 19 mars
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Välkommen till en konferens med fokus på samverkan, förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker länken mellan psykisk hälsa och lärande. Boka den 18 -19 mars 2020 i din kalender och kom till Stockholm för att ta del av ett angeläget och praktiskt konferensinnehåll som gör skolan till en hälsofrämjande arena för lärande.

Ta del av frågeställningar som:

  • Skolan som en hälsofrämjande arena – insatser inom skolans uppdrag som har vetenskaplig förankring och visar på tydliga effekter på elevers psykiska hälsa
  • Stödjande relationer och effektfulla samtal som berör psykiskt mående och ger elever verktyg att hantera livet och tackla motgångar – praktiska modeller för klassrumsarbete och samtal i grupp
  • Systematiskt utvecklingsarbete för en tillgänglig och anpassad skola – nå längre med insatser som har större fokus på gruppnivå än individ
  • Förebyggande samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst, polis, BUP – strategier med mål att nå bättre psykisk hälsa och högre kunskapsresultat
  • Praktiska metoder där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • Strategier som verkar närvarofrämjande och bidrar till tidigare upptäckt av varningssignaler för problematisk skolfrånvaro
  • Integrerat och evidensbaserat arbete i klassrummet där förebyggande, stärkande och hälsofrämjande arbete kring elevers psykiska hälsa tar plats i undervisningen

Läs mer om programmet i bifogad pdf
Start:
18 mars
Slut:
19 mars

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  stress  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se