Vägen tillbaka – utbildningsmaterial om NPF och skolfrånvaro, förebygga och åtgärda

29 maj, 2024

Tusentals skolbänkar står tomma varje år. Många av dessa tillhör elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Riksförbundet Attention har tagit fram ett utbildningsmaterial, riktat till skolpersonal, om att förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

Projektet Vägen tillbaka 

Attention har genom åren fått ta del av många medlemsberättelser om problematisk skolfrånvaro. Vi har fått höra hur förödande det är för barnen, såväl som för hela familjelivet. För att ge familjerna en röst och för att bidra med kunskap inom området startade vi 2022 det arvsfondsfinansierade projektet ”Vägen tillbaka”. Projektet pågår i tre år och syftet är att lyfta barnens och föräldrarnas egna röster och sprida deras perspektiv och goda exempel till skolan. https://attention.se/vagen-tillbaka/

Information om utbildningsmaterialet

Det här utbildningsmaterialet är ett direkt resultat av alla möten vi haft med elever, föräldrar, lärare, forskare och andra yrkesverksamma. Tillsammans med barn och föräldrar har vi lagt pusslet kring vad som har föranlett skolfrånvaron. 

Utbildningsmaterialet riktar sig till skolpersonal. Det mesta berör hela arbetslaget, men det finns även delar av materialet som riktar sig specifikt till olika funktioner inom skolan som t.ex. skolledare, elevhälsa och pedagoger. 

Materialet består av ett antal moduler på olika teman som har identifierats som särskilt viktiga av elever med NPF som befinner sig eller har befunnit sig i problematisk skolfrånvaro; fysisk lärmiljö, relationer mellan elev och skolpersonal, främja gott mående samt samverkan. Innehållet är användbart och relevant även om ni, på ett mer generellt plan, vill lära er mer om förebyggande och åtgärdande arbete kopplat till NPF och skolfrånvaro. Varje modul består av korta filmer och ett diskussionsunderlag. https://attention.se/wp-content/uploads/2024/04/attention_utbmatr_skolpersonal.pdf

Det finns även bifogat material under sidorna taggade med ”TIPS”. https://attention.se/wp-content/uploads/2024/04/attention_utbmatr_skolpersonal_elevertipsar.pdf

Man kan välja att fokusera på enbart en modul eller arbeta med alla, det går att använda dem i den ordning som passar arbetsgruppen. 

Om Attention

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

I betalt samarbete med Riksförbundet Attention