Sök och filtrera

Webbinarium – AV1 som insats vid hög skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro Inspelat webbinarium

6/10 elever med problematisk skolfrånvaro lyckas med skolroboten AV1

I denna utgåva av webbinarieserien Närvarostudion har No Isolation tillsammans med elevhälsan.se bjudit in Anders Karlsson och Karolina Halkola Alm för att diskutera de här frågorna.

No Isloation

Till materialet

Paneldiskussion – ”Cementerar vi hemmasittande med digital undervisning?”

Problematisk skolfrånvaro Inspelat webbinarium

Problematisk skolfrånvaro är ett brett begrepp och orsakerna till att elever faller utanför är många. Ute i kommunerna behöver personal jobba både metodiskt och kreativt för att försöka nå ut till alla dessa elever och ge dem den undervisning de har rätt till. I det arbetet har digitala hjälpmedel bidragit med nya verktyg i verktygslådan. Men vilken effekt har de på elever med hög frånvaro?

No Isolation

Till materialet