Elevhälsan - Nätverk Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Nätverk

Här ser du alla befintliga nätverk. För att bli medlem i ett nätverk måste du ansöka. Detta gör du som inloggad via ett formulär som finns på respektive nätverk, så klicka på nätverkens namn för att läsa mer och även ansöka.

Vill du starta ett eget nätverk? Läs mer om det här

 Allt inom drogtestning & drogtester

Ett nätverk med öppna diskussioner om drogtestning samt drogtester.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Arbetsterapeut i skolan

Arbetsterapeut i skolan är inte så vanligt ännu. Många jobbar själva, utan någon kollega. Här kan arbetsterapeuter som jobbar inom skolan nätverka tillsammans= "kollegor i etern".
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Barn och elevombud i kommuner

Flera kommuner har valt och väljer att inrätta lokala barn och elevombud. En viktig men svår roll. Att tillhöra ett nätverk kan bidra till bättre arbete och ge stöd i utvecklandet av rollen.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Birkagruppen

Nätverk för ledningsansvariga skolsköterskor i Stockholms kranskommuner Obs slutet nätverk!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Caringcounselor


»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Drogtesta busiga elever!

Här vill jag bygga ett nätverk för att kunna bidra med bra diskussion kring drogtestningen av elever på skolor & vårdhem runt om i landet. Alla idéer & synpunkter är välkommet!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 FMS nätverk

jag vill gärna ha kontakt med andra skolor som jobbar med FMS i sina hälsosamtal vi kan utbya ideer och svara på varandras frågor.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Forsenskolans Elevhälsa

Ett nätverk för EHT-teamet vid Forsenskolan i Tidaholm
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Friskolor

Kontakt mellan skolsköterskor på friskolor
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Gymnasieskolsköterskorna i STHLM

Gymnasieskolsköterskorna i Stockholms Kranskommuner
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 gymnasiesköterskorna i i norrland

ett nätverk för oss skolsköterskor som arbetar på gymnasiet. Vi får tillfälle att ge varandra råd o tips nätverket får utvecklas efterhand
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Göteborgs skolläkarnätverk

Kollegial handledning o delgivning av tips, råd o stöd
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Hur kan vi arbeta med övervikt och fetma

Våra barn och ungdomar har idag ett annat utbud än för 30 år sedan. Hur kan vi motverka att övervikt och fetma ökar
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Hälsopedagoger på skolor!

Som nyanställd hälsopedagog på en skola F-9 delar jag gärna med mig hur en hälsopedagog kan arbeta hälsofrämjande med elever o pedagoger. Vill förstås även få nya idéer och min förhoppning är att fler skolor hakar på. Alla är välkomna i nätverket!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Kurator på folkhögskola

Ett forum för kuratorer på folkhögskolor
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Kuratorer inom vuxenutbildning samt SFI

Vi som arbetar med de vuxna.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Ljudmiljö och hörsel

Många barn och ungdomar skadar idag sin hörsel i onödan p.g.a. allt för mycket och allt för starka ljud, en dålig ljudmiljö påverkar också hörbarheten, koncentration och inlärning. Enligt Centrum för utbildningvetenskap och lärarforskning CUL Gbg universitet 2012, är utbildning om ljudmiljö och hörseln för barn och ungdomar i skolan det viktigaste verktyget för att förändra. Hur kan vi implementera det förebyggande arbetet runt hörsel i skolan? Hur kan vi få våra barn och ungdomar att förstå hur tystnaden låter och hur viktig den är för vår hörsel och hälsa. Kommunerna tar inte sitt ansvar och ger ofta som svar att det är elevhälsans uppgift att arbeta med dessa frågor men finns kompetensen och tiden att arbeta med dessa frågor?
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 MLA och verksamhetschef för EMI inom kommunal verksamhet

Om man är sjuksköterska eller läkare och är verksamhetschef för elevhälsans medicinska del och har MLA ansvar. Man kan även vara verksamhetschef för hel elevhälsan men ska vara sjuksköterska eller läkare i sin profession.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 MLA och verksamhetschef för EMI, fristående verksamhet.

Forum att byta erfarenheter för MLA i fristående verksamhet.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Mobilt team inom elevhälsan

Vi har pecis startat upp en rörlig del inom det Centrala Stödteamet. Kompetenser som finns i teamet är speicalpedagoger, socionom och socialpedagog. Vi kommer att arbeta utifrån uppdrag från skolorna både på individ, grupp och organisationsnivå. Tanken med att vi startar upp nätverket här är att vi vill utbyta erfarenheter och tankar kring vårt arbete.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Nyexad specialpedagog 2012

Kan vara bra att ha kontakt med andra som nyss tagit examen och se vilka "ups and downs" vi upplever i vårt nya yrke, tänkte jag. Att dela de erfarenheter vi gör med varann gör dem ännu rikare.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Nätverk för MLA som arbetar inom ett privat företag.

Hej! Jag arbetar som MLA på ett privat företag, Elevsupport som är ett vård och bemanningsföretag. Vi är mest verksamma i Skåne men har utvidgat vårt arbetsområde lite detta året. MVH Maria Brakel Jag skulle vilja komma i kontakt med någon/några som har samma funktion som jag.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Nätverk för skolkuratorer

Ett forum för skolkuratorer.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 PMO-systemadministratörer i Sthlm's län

Nätverket är till för systemadministratörer som arbetar med PMO inom de medicinska insatserna inom elevhälsan. Här kan vi lägga in minnesanteckningar och samla tips och diskutera.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Praktiska - elevhälsan

Du som arbetar inom elevhälsan på Praktiska gymnasium
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Processorienterad elevhälsa

Nätverk för processorienterad verksamhetsutveckling av elevhälsa.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Psykologer i skolan

Ett nätverk för engagerade och nyfikna psykologer som jobbar i skolan och förskolan. Frågor som nätverket syftar till att behandla handlar dels om konsultation, psykologiska utredningar, generella pedagogiska riktlinjer gällande olika diagnosgrupper. Kort och gott tips och erfarenheter om hur vi kan arbeta med elevhälsofrågor för att främja elevernas lärande och psykiska välbefinnande. Välkommen!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Skolkuratorer i Stockholm

Ett nätverk till för att bland annat utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Det spelar ingen roll om du är ny i rollen som skolkurator eller arbetat i många år. Om vi skulle ha behovet av att träffas i verkligheten kanske det kan diskuteras
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Skolsköt m ledningsansvar i STHLM:s län

Nätverk för ledningsansvariga Skolsköterskor i STHLM's län. Här kan vi diskutera, samla information, minnesanteckningar m.m. men
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Skolsköterskor på Jönköpings friskolor

Ett nätverk för skolsköterskor som arbeter på friskolor i Jönköping.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Skolsköterskor som jobbar med RIG-elever

Skulle vilja ha kontakt och utbyta erfarenheter med skolsköterskor som liksom jag jobbar med RIG-elever.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Skolsocionomer i Jämtland-Härjedalen

Nätverk för skolsocionomer (skolkuratorer) i Jämtland-Härjedalenregionen för utbyte av erfarenheter, idéer, utbildningar, kontakter m.m.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Spec.ped. på små fristående skolor

Ett nätverk för dig som arbetat som specialpedagog på en liten fristående skola.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Speciallärare med inriktning matematik

Du som är speciallärare utbildad mot matematik eller du som har ett speciellt intresse för matematik skulle vara roligt att få kontakt med.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Specialpedagog i gymnasiesärskola

Hur bidrar specialpedagogen i elevhälsoteamet till att extra anpassningar och åtgärdsprogram blir begripliga för och främjar elevens lärande och utveckling? Delge varandra tips på digitala lärverktyg och hur de kan användas i undervisning för och av elever med inlärningssvårigheter.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Specialpedagoger, grundskolan

Specialpedagoger som arbetar inom grundskolan, åldrarna 6-16 år. Erfarenhetsutbyte, råd, tips och stöd
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation

Forum kring elever i behov av språkliga anpassningar i undervisningen
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Specialpedagogiskt nätverk Vuxenutbildningen

Nätverket vänder sig till all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor inom vuxenutbildningen. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för att dela kunskaper och erfarenheter kring specialpedagogiska frågor. Detta sker utifrån aktuell forskning, skolutvecklingsprojekt och deltagarnas erfarenheter och behov.
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Verksamhetschefer i Elevhälsan

I det här nätverket kan vi som arbetar som chefer för Elevhälsan hitta varandra. Vårt uppdrag är stort och ibland komplicerat, och vi behöver hitta kollegor med liknande uppdrag i landet för att utbyta erfarenheter, vara varandras "bollplank", och kanske anordna en årlig träff!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

 Vägen vidare - SYV

SYV ingår till 90 % i alla elevhälsoteam och vi har en stor del i elevernas val av framtid. Vi jobbar aktivt för att eleverna skall hamna rätt och är otroligt viktigt inte minst när elever inte mår 100 topp. Hur jobbar vi? Hur jobbar ni? kan vi utbyta erfarenheter? Välkomna!
»» Läs mer och ansök om medlemskap

Saknar du något nätverk?

Alla som är medlemmar på elevhälsan.se kan starta nya nätverk för olika grupperingar. Grupperingarna kan vara geografiska, intressebaserade eller efter yrkeskategori, ålder eller kön. Du bestämmer!
Varje nätverk får förutom en sammanställning av alla nätverksmedlemmar ett eget rum där de kan träffas, diskutera och dela med sig av erfarenheter och material. Bara nätverksmedlemmar har tillträde till detta egna rum.
Klicka här för att starta ett eget nätverk och börja nätverka och utbyta erfarenheter redan idag!

Läs mer om hur man startar ett nätverk
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  hälsa  utveckling  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se