Elevhälsan - Skolläkare - skriva vårdintyg? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skolläkare - skriva vårdintyg?

Fråga:

Hej !
Vi har ett barn som går i åk 3 som har ett utåtagerande beteende. Föräldrarna har varit i kontakt med BUP men vill inte ha någon diagnos ställd och vill heller inte att pojken medicineras eller får någon annan behandling. Pojken orkar inte gå på fritids och under en period har vår skolläkare skrivit vårdintyg så modern har getts möjlighet att vara hemma på halvtid. Pojken orkar inte vara på fritids. Nu vill inte vår skolläkare skriva fortsatt vårdintyg för han tycker inte det hör hemma i skolhälsovården. Vi har diskuterat det i vårt Elevhälsoteam och vi har lite olika åsikter om gränserna för vad skolhälsan ska bistå med. Dessutom så tycker vi i skolan att familjen tackar nej till olika behandlingsalternativ och jag kan tycka att ett vårdintyg medverkar till en fortsatt otillfredsställande situation för den aktuella eleven.

Hälsningar Maria kurator


Svar:

Hejsan Maria!
 
Att sjukskriva föräldrar för vård av barn (som jag förmodar du menar med “vårdintyg”) är inte något uppdrag för skolläkare i allmän bemärkelse vill jag hävda.
Det kan däremot hända vid enstaka tillfällen att skolläkare gör så.  De – få – tillfällen jag själv har varit inblandad så har det varit inför en fortsatt vårdplanering inom (fr a BUP) sjukvården. Och då har det rört sig om enstaka veckor innan familjen har etablerat en vårdkontakt inom sjukvården.
För att sjukskriva föräldrar för vård av barn så krävs ju en överblick av barnets sjukhistoria, en tilltänkt behandlingsstrategi samt en tät uppföljning av behandlingsinsatsen. Det “paketet” kan inte skolläkaren erbjuda inom ramen för sitt uppdrag, anser jag.
Huruvida sedan familjen inte önskar ha de vårdkontakter som erbjuds inom BUP får stå för familjens beslut. Då finns alltid annan sjukvårdskompetens att uppbringa inom t ex primärvård eller barn- o ungdomssjukvård, där man kan göra bedömningar utifrån barnets bästa.
Sedan behöver vi beakta skolans ansvar på fritidshemsarenan där verksamheten finns reglerad i skollagen i ett eget kapitel (14 kap) och man beskriver i 9 § att ”huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö”. Så då tänker jag att ansvarig chef har att beakta att barn inom fritidsverksamheten kan vistas där utan att dräneras på sin energi.
Och, slutligen, om det är så att vi inte lyckas hitta samarbete med föräldrar till ett barn som mår dåligt av en anpassad miljö har vi alltid att beakta socialtjänstlagens ramar.
 
Hoppas att det löser sig för er elev!
 
Hälsningar,
Nils


Publicerat: 2015-11-07 15:10

Artikeln har visats: 3809 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  sekretess  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se