Elevhälsan - Elev har hemundervisning- vilka skyldigheter finns angående vaccinationer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Elev har hemundervisning- vilka skyldigheter finns angående vaccinationer

Fråga:

Föräldrar håller sina barn hemma från skolan i syfte att bedriva hemundervisning.
Är skolhälsovården då skyldig att erbjuda vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i skolan?
Om barnet inte kommer på erbjuden tid, räcker det att journalföra det i skolhälsovårdsjournalen?


Svar:

Hej!

Elevhälsans medicinska insats har att erbjuda (enligt SOSFS 2006:22) barn inskrivna i skolan (upp till 18 års ålder) – där skolhuvudmannen har ett ansvar för barnets skolgång – de skolvacciner som Socialstyrelsen föreskriver.

Det är huvudmannen inom skolväsendet, som ansvarar för elevhälsan, som har att ansvara att erbjudandet av skolvacciner sker.

Om barnet inte är inskrivet i någon skolform så finns inte ansvaret på skolhuvudmannen, och skolsköterskan har ju inget journalunderlag att skriva in sina åtgärder i dessutom i så fall.

Alla uteblivna planerade besök till skolsköterska/skolläkare ska dokumenteras. Om elever uteblir på vaccinationstillfällen ska en kontakt med vårdnadshavare (som ju givit sitt medgivande i tidigare sammanhang) etableras och uteblivandet bekräftas och kontakten dokumenteras.

Fortsätt jobba för att nå så många elever som möjligt med ditt vaccinationserbjudande!

 Hälsningar,

Nils


Publicerat: 2015-03-16 18:19

Artikeln har visats: 3737 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se