Elevhälsan - Får skolsköterska skriva remiss till logoped Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Nils Lundin svarar

Får skolsköterska skriva remiss till logoped

Fråga:

Får skolsköterskan skriva remiss till Logoped med frågeställning Dyslexi om eleven för övrigt har det bra med kompisar, i hemmet och med studierna när spec. pedagog och lärare signalerar om stavnings problem?


Svar:

Dyslexiutredning är en komplex fråga. Jag skulle tro att det ser mycket olika ut i landet hur det sköts. Allt från att kommunen har egen logoped anställd till att man inte använder logoped alls i utredningsarbetet.
Stavnings- och/eller läsbesvär behöver inte i sig innebära att eleven har dyslexidiagnos.
Jag upplever att dyslexi är en pedagogisk, psykologisk, social samt medicinskt diagnos. Ingen del bör uteslutas när man bedömer eleven. Alltså att inta ett så holistiskt förhållningssätt som möjligt är ju det optimala!

Min uppfattning är att Skolhälsan ska kunna utgöra en ”samlande resurs” i ett remissförfarande till logoped när andra delar utförts – innefattande fr a specialpedagogisk bedömning liksom en psykologbedömning (dialog i elevvårdsteam t ex, vilket kan utmynna i olika bedömningsinsatser) samt en medicinsk bedömning. Med detta i åtanke är det inte fel att låta skolläkaren utfärda remissen – där man i bedömningen tar hänsyn till och väger in alla olika parametrar.
Skolsköterskan kan naturligtvis också författa remissen, bara aktuell medicinsk bedömning inkluderas liksom även en bedömning av elevens tidigare psykomotoriska utveckling utifrån Skolhälso- och BVC-anteckningar.
Och det är ju inte säkert att det i sådana sammanhang nödvändigtvis behövs en logopedbedömning på lasarett; när man har en bred kartläggning av elevens svårigheter kan man redan ha kommit så pass långt att en logopedbedömning inte ger mer i diagnosarsenalen!


Publicerat: 2008-03-31 21:53

Artikeln har visats: 7075 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  handledning  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här