Elevhälsan - Gäller samma regler för egenvård i förskoleklass som i vanlig skolklass! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Gäller samma regler för egenvård i förskoleklass som i vanlig skolklass!

Fråga:

Hej!
Jag söker svar angående egenvård gällande en elev i förskoleklass.
Gäller samma regler för egenvård i förskoleklass, så som i vanlig skolklass?

Hur mycket kan föräldrar "kräva" att man gör i skolan? Om en elev i förskoleklassen behöver medicineras med både tabletter och inhalationer på morgonen, är det rätt att detta läggs på skolans ansvar att utföra detta på morgonen på fritidsverksamheten, innan skolan börjar, då en förälder finns i hemmet under dagtid?

Med vänlig hälsning P, skolsköterska


Svar:

Hejsan P!

Egenvård är ett komplext område eftersom det kräver samspel mellan flera ansvariga aktörer.

Läs gärna tidskriften Elevhälsa i nummer 4/2013 som hade ”Egenvård” som temanummer, där detta ämne stöttes och blöttes på djupet!

Men, iaf, man säger att tillsynsansvaret för elever övergår från vårdnadshavaren till kommunen under den tid då ett barn befinner sig i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen eller skolan.

Så det är skolans ansvar att tillse eleven under den tid de vistas i verksamheten. Rektor har att se till att det finns rutiner för vad som ska göras för att uppfylla denna skyldighet.

Behandlande läkare avgör först och främst om vården av eleven kan genomföras som egenvård, varvid ansvaret går över till vårdnadshavare. I annat fall kvarstår vårdinsatsen som sjukvård.

Om ett barn är i behov av egenvård under skoldagen (gäller även för barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt elever i förskoleklass) och inte själv kan utföra den uppgiften åligger det skolan att insatsen utförs på ett betryggande och säkert sätt. I det sammanhanget kan skolan behöva se till att personal med behörig kompetens finns att tillgå. Och där kan t ex skolsköterska/skolläkare finnas med i att stötta personal i kompetensutveckling, på samma sätt som sjukvårdens personal (t ex diabetessköterska) kan ge berörd personal specifik kompetenshöjning.

Hälsar, Nils

Nils har berört egenvård i tidigare svar "Upprätta handlingsplan med vårdnadshavare angående elev med medicinska bekymmer"


Publicerat: 2015-09-26 17:05

Artikeln har visats: 4227 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  sekretess  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se