Elevhälsan - Hälsobesök nyanlända Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Hälsobesök nyanlända

Fråga:

Hej, Toppen om ni kan svara på min fråga gällande Nyanlända.

Om en liten kommun inte själva har en gymnasieutbildning utan gymnasieelever studerar i annan stad, vem ansvarar för hälsobesök och vaccinationer av Nyanlända?
Jag vet att FMC vaccinerar och ofta får remisser från skolsköterskan. Men det är först när eleverna har börjat utbildningen.
Kan den mottagande skolan vägra att ta emot elever innan de vaccinerats?

Tacksam för svar
Therese


Svar:

Hej Therese!

I skollagen (2 kap, 27§) står att ”varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll”. Så det är den skola där eleven är inskriven som ansvarar för genomförandet av hälsobesöket.

Elev kan inte förvägras utbildning om de inte vaccinerats. Detta utifrån flera orsaker, bl a för att vaccinationer är helt frivilliga.

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2006:22) kan man läsa att ”barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet…ska erbjudas kompletterande vaccination”.

Och i Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan står att ”utbild­ningens huvudman ansvarar för att erbjuda de vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogram till elever från årskurs ett. Det är också huvudmannen som svarar för kostnaden för dessa vaccinationer”.

Sedan vad gäller gymnasielever så finns det ju , förutom att ta hänsyn till det allmänna vaccinationsprogrammet, dessutom tillfällen där arbetsplatsförlagd praktik med elever som t ex planerar att genomgå vårdutbildning kan innebära behov av andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. I de fallen är det huvudmannen för skolan och arbetsgivaren som tillsammans ansvarar för elevens arbetsmiljö. Det gäller till exempel de vaccinationer som kan behöva ges (allt från BCG till Hepatit B).

Sen vet jag att man på olika håll i landet gör på olika sätt. Att skolan t ex kommer överens med primärvård/sjukhusvård att vaccinationer sker inom sjukvården. Men det är mer lokala överenskommelser utanför de rent juridiska förpliktelserna.

 

Hälsningar! Nils


Publicerat: 2015-01-05 15:39

Artikeln har visats: 4202 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  förskola  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se