Elevhälsan - Har tänkt söka arbete på en privat gymnasie skola- men där finns ingen skolläkare. Får det vara så? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Har tänkt söka arbete på en privat gymnasie skola- men där finns ingen skolläkare. Får det vara så?

Fråga:

Har tänkt söka arbete på privat gymnasieskola och har några funderingar inför detta. Där finns ingen anställd skolläkare och vad jag förstår så har man ingen skyldighet att ha det. Hur gör man då när det gäller ev komplettering av vaccinationer som ej är givna under grundskoletiden? Ytterligare fundering är kring receptfria läkemedel, kan jag ge elever dessa utan att ha generell ordination från ansvarig skolläkare? Här kommer ju även avsaknaden av akutlåda också in, om ingen kan ordinera dessa läkemedel eller att jag få ge dem, vem har då ansvaret om ngt händer? Gäller andra regler på gymnasieskola? Med vänlig hälsning, A


Svar:

Hej Annica!

Enligt skollagen (2010:800; 2 kap 25§) skall det finnas tillgång till skolläkare. Och enligt hälso- och sjukvårdslagen så framgår det att vårdgivaren har ansvar för att ledningen av hälso- och sjukvård är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården, vilket verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser svarar för. Verksamhetschefen får inte bestämma över diagnostik, vård och behandling av enskilda patienter om denna inte har tillräcklig kompetens för det.

I det sammanhanget kommer skolläkaren som funktion in.

Som du skriver så kan en enskild skolsköterska inte genomföra några slags insatser som har med ”diagnostik, vård eller behandling” av elever om det inte finns en medicinskt ansvarig. Utan generell ordination, ingen utdelning av mediciner. Patientsäkerheten riskeras om det inte finns rutiner avseende t ex scoilosbedömningar, vaccinationsordinationer på de elever som faller utanför ordinarie skolvaccinationsprogram liksom medicinskt ansvarig som har att bedöma skolsköterskans grundkompetenser så att skolsköterskan t ex har befogenhet att genomföra skolvaccinationsprogrammet.

Och som du säger så kan du inte ens ge de vaccin du som behörig skolsköterska får ge om inte patientsäkerheten är grundad med t ex en ordination av vad som ska ges vid eventuell allergisk reaktion.

Om nu inte skolan har löst skolläkarbemanningen med en extern aktör (men vem som är skolläkare ska ju tydligt framgå för elever, föräldrar, elevhälsans personal liksom för övrig skolpersonal) så är Inspektionen för omvårdnad (IVO, se www.ivo.se) i just ditt tillsynsområde mycket intresserade att få vetskap om patientsäkerheten är hotad där det är så att det inte finns något tydligt ledningssystem för den medicinska delen av elevhälsan. Men även Skolinspektionen i ditt tillsynsområde (www.skolinspektionen.se) har intresse att följa att skollagen följs avseende skolläkartillgängligheten.

Hoppas att din viktiga bevakning medför att eleverna på denna skola får tillgång på den fullvärdiga elevhälsa som de enligt skollag har rätt till!

Hälsningar, Nils


Publicerat: 2015-03-05 09:51

Artikeln har visats: 3706 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se