Elevhälsan - Krävs det en delegering av skolläkare för att skolsköterska ska få screena för scolios? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Krävs det en delegering av skolläkare för att skolsköterska ska få screena för scolios?

Fråga:

Hej!
Jag undrar om det krävs delegation för att jag som skolsköterska ska kunna screena för skolios. Vår förra skolläkare skrev alltid delegation på detta men nu får jag höra från andra att det inte behövs delegation utan det ska ingå i skolsköterskans kompetensområde. Frågan är av stor betydelse för oss just nu eftersom vi inte har någon skolläkare och inte vet när vi kan få någon


Svar:

Hej Anna-Karin !
För att genomföra screeninginsats av scolios hos elever behövs ingen specifik delegation. Däremot är det verksamhetschefens ansvar att se till att de skolsköterskor som gör undersökningen har utbildning för insatsen och vet hur den ska genomföras, vad de ska leta efter samt hur uppföljning och kontroller ska ske. Alltså en kvalitetskedja. Denna behöver inkludera att en dialog har förts med den ortopedmottagning dit man förväntas remittera de elever som uppvisar eventuella behandlingskrävande avvikelser.
Om det inte finns en sådan tydlig handlingsplan, som revideras regelbundet, hade jag varit tveksam till att som skolsköterska genomföra den basala screeningen. Så det du kan kräva är att det finns ett tydligt
handboksblad/instruktion både hur undersökningen ska genomföras av dig som skolsköterska liksom hur
uppföljning och handläggning av avvikelserna ska ske samt att det finns en medicinskt ledningsansvarig som har förvissat sig om att du har rätt kompetens för uppdraget.

Sedan kan jag ju påpeka att det finns andra saker i ditt vardagsuppdrag som du inte alls kan genomföra utan att det finns en medicinskt ledningsansvarig läkare. Bl a att dela ut en värktablett till en elev. Men även skolvaccinationsinsatsen behöver en medicinskt ledningsansvarig läkare ansvara för. Denne har att bedöma att skolsköterskan som ska vaccinera har både formell och reell kompetens att genomföra skolvaccinationsprogrammet. Men vad gäller de elever som behöver vaccineras utanför ordinarie skolvaccinationsprogram så måste en läkare ordinera varje enskild vaccin. Detsamma gäller att genomföra hälsoundersökning av elever som ska verka inom livsmedleshantering om det behövs provtagning; då måste det finnas en medicinskt ansvarig att bedöma svarsresultat. Skolinspektionen har att kontrollera att Skollagen följs i kommunerna, dvs att det finns skolläkarkompetens tillgänglig. Det finns även en Lex
Maria-anmälan från 2007 som just avhandlar avsaknad av skolläkare. Jag kan tänka mig att både Skolinspektionen och Socialstyrelsen skulle vara intresserade av att höra på vilket sätt din kommun planerar kring skolläkarinsatsen.

Hälsningar, Nils

 


Publicerat: 2010-09-10 06:03

Artikeln har visats: 5073 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  stress  hälsofrämjande arbete  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se