Elevhälsan - Läkarintyg - vem ska utfärda? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Läkarintyg - vem ska utfärda?

Fråga:

Jag är rektor på en fristående skola och upplever nu en absurd situation kring rutiner gällande läkarintyg. En elev är för sin ork i behov av skolskjuts vilket alla är eniga om och ett utförligt läkarintyg behövs för att ansöka om det hos kommunen. Skolläkaren anser att det är den behandlande läkaren på BUP som ska utfärda intyget då elevhälsan endast erhållit en kort diagnossammanfattning baserad på tidigare års utlåtanden. Vi har alltså ingen tillgång till relevant underlag. BUP vägrar av "principiella skäl" utfärda några intyg överhuvudtaget. Vad är det som gäller? Hur kan skolan avhjälpa problemet?
Tacksam för ert expertsvar.


Svar:

Hejsan och välkommen på denna ”expert-site”!
Så gott att få ta del av rektors undringar!
Sen är det ju synd att du som rektor utsätts för sjukvårdens missriktade ”inte-vårt-uppdrag”- mentalitet!
Hur som helst så är det behandlande läkare som har djupast kunskap och insikt kring sin patients behov, styrkor och svagheter.
Behandlande läkare ska veta vilka behandlingsinsatser som är till nytta för sin patient liksom vad som kan vara olämpligt i det terapeutiska contextet.
Och om nu eleven har behov av skolskjuts baserat på rent medicinska/psykiatriska bakomliggande orsaksfaktorer som”ork” så är det - och ENBART! - behandlande läkare som kan avgöra detta behov och då dessutom styrka (eller avfärda) behovet i ett intyg.
All hälso- och sjukvård har ett tvingade krav att utfärda intyg enligt 10 kap. 3 § patientlagen (2014:821), PL, och 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355), PDL, där det framgår att den som är skyldig att föra patientjournal på begäran av patienten ska utfärda intyg om vården.
Så allt jag kan säga till dig, käre rektor, är att med hjälp av din skolläkare stå på dig utifrån behandlande läkares ansvar för att få ett underlag som kan vara av så pass god kvalitet att kommunen kan fatta ett beslut.
I annat fall kan din skolläkare ”tolka” intygsunderlaget till ett förståeligt pedagogiskt arena-sammanhang så eleven får möjlighet till det stöd eleven har rätt till.
Berätta gärna för oss hur du lyckats i frågan!

Med vänliga hälsningar,
Nils Lundin

För mer information om skolskjuts, läs "SKL:s Skolskjutshandboken- Trygga,säkra och kostnadseffektiva elevresor"


Publicerat: 2019-08-11 22:17

Artikeln har visats: 2388 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  digital stress  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se