Elevhälsan - Likvärdig kompetens hos skolläkare Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Likvärdig kompetens hos skolläkare

Fråga:

Hur ser det ut med likvärdig kompetens hos landets skolläkare?

Mvh Åsa


Svar:

Hej Åsa!
Nej, någon likvärdighet i kompetens hos skolläkare har vi inte i vårt avlånga land. Detta har ju många skäl. En bakomliggande orsak är den ojämna tillgängligheten av skolläkare med spännvidden allt från kommunen som har flera heltidsanställda skolläkare, kommuner/verksamheter som har avsatt tid för skolöverläkare, till den lilla skolan eller friskolan som har tillgång till skolläkare någon gång per termin. Detta är något som Svenska Skolläkarföreningen aktivt arbetar med, nu senast med en hearing och paneldebatt om “Likvärdig elevhälsa” (se: http://www.elevhalsan.se/ blogs/josef/vad-anser-skolans- beslutsfattare-om-bristen.htm) .


En annan orsak är att det under de år som skolläkare var en egen huvudspecialitet (fram till 2013) inte var många yrkesaktiva i landet som tagit ut specialiteten. Jag gjorde en kartläggning av de nästan 100 kollegor som hade specialiteten skolläkare (se bif dok) och hälften av dem var redan pensionerade.
En tredje anledningen är just att skolläkaruppdraget som en primärkommunalt ansvar många gånger innebär ett ensamvargarbete i sin yrkesroll och läkarinsatsen är en udda roll i det primärkommunala uppdraget, samt att det kan saknas en kompetensutvecklingsplan och verksamhetsutvecklande initiativ i verksamhetschefsled kring skolläkarkompetensen i den egna kommunen/verksamheten.


Och, sist, så är det så att vi som har intresse att verka som skolläkare inte är en överrepresenterad grupp i landet, varvid kommuner och uppdragsgivare har att vara glada att över huvud taget få tjänster besatta med legitimerade läkare och då kanske inte kompetenser och intressen ställs i första rummet.
Hoppas detta gav lite klarhet, även om inte så hoppingivande! Men samtidigt, när man väl fått grepp om skolläkaruppdraget så släpper man det inte för det innebär så många möjligheter och upplevelser i att göra nytta för barn och ungdomar!

Här kan du läsa sammanställning uttagen specialitet i skolhälsovård

Hälsningar,
Nils

 


Publicerat: 2016-02-24 19:38

Artikeln har visats: 3052 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  samverkan  LSS/Personlig assistans  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se