Elevhälsan - När är det lämpligt att skolläkaren träffar barnen i grundskolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

När är det lämpligt att skolläkaren träffar barnen i grundskolan

Fråga:

Hej Nils!
I min kommun är riktlinjerna sådana att barnen träffar skolläkaren i åk. 4 och 7. Nu vill man dra ner antal skolläkarundersökningar till ett tillfälle. När anser du att det är lämpligt att skolläkaren träffar barnen i grundskolan. Finns det någon forskning på när man skall lägga undersökningen för att fånga upp ev. avvikelser?
Hälsn. Anneth, skolsköterska


Svar:

Hej Anneth,
Det finns inga klara riktlinjer på vem som ska göra vad inom skolhälsovården vad gäller skolsköterska respektive skolläkare.Vårdgivaren bestämmer hur stor tidsinsatsen av skolsköterska och skolläkare ska vara.Varken Socialstyrelse eller Sveriges Kommuner och Landsting lämnar några officiella rekommendationer vad gäller resursens storlek i förhållande till ett visst elevunderlag.

Riksföreningen för skolsköterskor rekommenderar ett underlag för skolsköterska till 400 elever/heltid. Skolläkarföreningen rekommenderar ett underlag för skolläkare till 4000 elever/heltid.Naturligtvis påverkar ju levunderlaget/tim skolläkarens och skolsköterskans arbetsinsatser!!


I Socialstyrelsens skrift "Skolhälsovården 1998" kan man läsa kring tankar om ansvars- och arbetsfördelningen mellan skolläkaren och skolsköterskan. Bla står det att "uppgifter av diagnostisk karaktär och ställningstaganden till utredningar och medicinsk behandling är därför i princip
skolläkaruppgifter. Omvårdnad och hälsopedagogik är å andra sidan arbetsområden där skolsköterskan ofta har en mer ingående utbildning än skolläkaren."


Men jag kan tycka att det är verksamhetschefen som ansvarar för att hitta ett lokalt program där dessa två yrkeskategoriers kompetenser används på ett för eleverna optimalt sätt! På många håll utför inte skolläkaren några klassundersökningar alls utan finns i ett andra omhändertagande medan skolsköterskan står för det första mötet med elev och familj. Men här finns ett ypperligt tillfälle för Socialstyrelsen att fördjupa sig i ett kvalitetsarbete och jämföra hälsoläget bland elever i kommuner där
skolläkaren finns inblandad i ett första omhändertagande respektive de ställen där skolsköterskan utför detta arbete!

Hälsningar,
Nils

 


Publicerat: 2008-08-27 21:42

Artikeln har visats: 3735 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se