Elevhälsan - PUT-flykting med felaktigt personnummer- vad gör man? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

PUT-flykting med felaktigt personnummer- vad gör man?

Fråga:

Vi har en flicka som kom som PUT-flykting sommaren 2015 men med felaktigt personnummer. Vad gör man? Vad vi kan bedöma är det åtminstone 4 år fel, hon ska enligt personnummer vara snart 15 år men presterar som en 10-åring samt är i kroppsutveckling också som en 10- åring. Ofta kan det ju vara så att elever går i en klass över eller under i skolan i förhållande till sin ålder men det här är för mycket.


Svar:

Åldersbestämning i vårt land har hamnat i många debatter och har främst berört nyanlända asylsökande och att bestämma huruvida individen är under 18 år eller ej.

Men det finns andra områden också där kronologisk och biologisk ålder kan upplevas osynkroniserade, som i ditt fall.

Enligt Folkbokföringslagen är det dock möjligt att ändra personuppgifter som finns registrerade i folkbokföringen. De vanligaste anledningarna att önska byte av personnumret är att man fått felaktig födelsedag eller kön vid födelsen eller att man i samband med invandring fått felaktiga uppgifter registrerade.

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet, dit vårdnadshavare gör ansökan. För att Skatteverket ska göra en ändring krävs det bevis att nuvarande uppgifter är fel. Finns tidigare id-handlingar, så är de viktiga underlag vid ändringsanmälan.

Fram till 2012 gällde Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) om Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn. Men de har nu upphört. I de fanns dock en relativt bra ”ålderstrappa” kring när man kunde överväga behov av att byta födelsetid. Så här sa man då: hos barn mellan 0–2 års ålder var en 6 månaders skillnad tillräckligt. För barn 2–9 år rekommenderades att skillnaden borde vara 12 månader för att söka ändra ålder. För barn- och ungdomar 9-18 år rekommenderades skillnaden utgöra minst 2 år mellan biologisk ålder och folkbokförd ålder.

Som man kunnat följa i debatten kring de s.k. medicinska åldersbestämningarna har man varit skarp i dialogen kring vilken medicinsk undersökning som ska användas (där man landat på tandröntgen och MRT knä), och av vem (som blev Rättsmedicinalverket , https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/), kring medicinska ålderbestämningsuppdrag.

När det är så markant som du beskriver kring er elev så kan vårdnadshavare, om de och elev är motiverade, göra en ansökan till Skatteverket som har att fatta beslut I frågan.

 Hälsar, Nils

Avslutningsvis vill vi informera att Socialstyrelsens har samlat en hel del information angående ensamkommande barn http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn  // elevhälsan.se


Publicerat: 2017-04-17 20:57

Artikeln har visats: 3506 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se