Elevhälsan - Rekommendera föräldrar att söka naturläkare Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Rekommendera föräldrar att söka naturläkare

Fråga:

Hej,
Jag undrar om det är ok att man som specialpedagog rekommenderar föräldrarna att söka upp en naturläkare för att komma underfund med vissa svårigheter. Rätta mig gärna om jag resonerar fel.
Som specialpedagog arbetar man nära skolsköterskan, som också är en del i EHT. Hon har sin profession att hålla sig till och det är den forskningsbaserade medicinska världen. Jag anser att man går emot den professionen om man rekommenderar naturläkare. Eller?
Kan skolan över huvud taget rekommendera att söka naturläkare eller går det mot skollagen?
Om det finns lagar och paragrafer som styrker detta, skulle jag vara tacksam att få dessa i svaret.

Tack på förhand!


Svar:

Hejsan R!

Tack för din fråga, som ju väcker flera olika tankebanor.

Som specialpedagog är man ju inte legitimerad hälso- o sjukvårdspersonal och då faller man ju inte under de regler som styr legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utifrån (bl a som du berör) att ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (Patientsäkerhetslagen 2010:659; 6 kap, 1§). Samtidigt ingår du ju i begreppet elevhälsan utifrån skollagen (2010:800), där din profession omnämns som ”specialpedagogiska insatser” (2 kap, 25§). Och vårt samlade uppdrag inom elevhälsan ska ju främst vara förebyggande och hälsofrämjande, där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Sedan påminner Socialstyrelsen och Skolverket i Vägledning för elevhälsan att ”tillämpa evidensbaserad praktik innebär att medvetet och systematiskt använda den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis, samt att utgå från den berörda elevens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner” (Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016 – Socialstyrelsen och Skolverket).

Sedan undrar jag vad du kan menar med ”naturläkare”. Det finns ju flera olika begrepp inom den sfären. Där vi bl a har antroposofer som för tillfället har dispens från Regeringen att försälja antroposofiska medel.

I tidigare lagstiftning hanterades dessa olika insatser i den s.k. Kvacksalverilagen. Den är nu ersatt med Patientsäkerhetslagen (2010:659). Där framkommer (5 kap, 1§) att andra än hälso- och sjukvårdspersonal ”inte yrkesmässigt får undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd” kring vissa specifika insatser som beskrivs i lagtexten. Bl a får man över huvud taget inte ”undersöka eller behandla barn under åtta år”.

 Jag vet inte om detta klargjorde din frågeställning, men det visar på det komplexa i detta sammanhang, där vi dock har att belysa vår del i ett större sammanhang med utgångspunkt från just den samlade elevhälsan.

 

Hälsningar,

Nils


Publicerat: 2016-11-30 21:29

Artikeln har visats: 2816 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Trygghet  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se