Elevhälsan - Rutiner för spirometriundersökning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Rutiner för spirometriundersökning

Fråga:

Till Nils Lundin
Min fråga gäller rutiner för spirometriundersökning för elever som går forMdonsprogrammet eller annat program där man riskerar att komma i kontakt med isocyanater.

Anser Du att man bör kolla alla elever som går fordon eller bara de som går kaross?På vårt gymnasium finns även ett Industritekniskt program där det förekommer mycket svetsarbete.Anser Du att man bör kolla upp med spirometri även där?

Vi har just nu ingen ordinarie skolläkare som jag kan rådfråga och jag undrar om det finns några nationella direktiv ang spirometrier på yrkesprogram.

Jag har varit i kontakt med några olika skolor och rutinerna är olika.
Tacksm för svar!

Vänliga hälsningar Ingrid Norberg


Svar:Hej Ingrid!
Klokt att försöka få någon slags klarhet i detta med spirometriundersökning av elever på bl a fordonsprogrammet!

Jag ser att du försökt hitta kloka tankar från många håll. Och, som du säger, rutinerna ser klart olika ut.

Det finns i alla fall inga entydiga nationella direktiv i frågan i författninar kring skolans insatser.

Däremot finns det tydliga anvisningar i Arbetsmiljöverkets författningssamling kring Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) liksom även i den om Härdplaster (AFS 2005:18).

I AFS 2005:18 framkommer att reglerna gäller all verksamhet där det förekommer hantering av härdplastkomponenter, men om det bl a (det finns tre kriteriegrunder) är så att den hanterade mängden produkt som innehåller härdplastkomponent är mindre än 500 gram/person och år så gäller
nödvändigtvis inte förutsättningarna.

Så det är rektors uppgift att avgöra vilka program där bestämmelserna ska vara giltiga.

När väl detta är bestämt har vi AFS 2005:6 att arbeta efter. I dessa omnämns just anledningen till att ha läkarundersökning liksom hur och när detta ska genomföras. Syftet är att upptäcka arbetstagare, som
lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras för härdplastkomponent och då särskilt viktigt att personer med astma/bronkit informeras om risken att besvären förvärras vid exponering för vissa härdplastkomponenter. Målet är att undvika att dessa personer sysselsätts i arbete där de kan bli skadade
genom kontakt med bl a isocyanater.

Det är läkaren som bl a med ledning av spirometriundersökning ger eleven ett tjänstbarhetsintyg. För att kunna göra det måste läkaren ha kompetens antingen som företagsläkare eller som skolläkare med genomgången kurs (i samarrangemang av Arbetsmiljöverket och Skolläkarföreningen). Om eleven
bedöms som icke-tjänstbar så kan vederbörande inte vistas i verksamheter där isocyanater finns.

Så till din fråga om man ska kolla alla elever som går fordon eller bara de som går kaross. Jag upplever att det är klokt att redan i Åk 1 med hjälp av ett frågeformulär (ex finns i AFS 2005:6) och anamnes fånga in de elever som har astma/allergi eller där frågeformuläret innehåller 5 avvikelser eller mer för en läkarbedömning (inkluderande spirometri).

Sedan riktar man in sig på de elever som går karosserigren och följer AFS 2005:6.

Det viktigaste tycker jag är att ha en dialog med skolsköterskor, skolläkare och studie- och yrkesvägledare på högstadiet så att de redan i År 8 respektive 9 kan ha samtal med de elever som funderar på yrkesinriktad utbildning, men som samtidigt har någon slags medicinsk åkomma som kan göra
ett yrkesval mindre lämpligt. Det kan ju vara allt från astma och isocyanater till epilepsi/diabetes och arbeten på höga höjder eller inom sjöfart osv

Jag hoppas att detta svar inte förvirrade än mer i frågan!


Hälsningar, NilsPublicerat: 2008-11-30 20:56

Artikeln har visats: 4042 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  fysisk aktivitet  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se